Tể tướng Lữ Gia
Văn quan võ tướng

Tể tướng Lữ Gia

Nhà Triệu hay nước Nam Việt nói chung là một triều đại có nhiều

Sĩ Nhiếp
Văn quan võ tướng

Sĩ Nhiếp

Thân thế Sĩ Nhiếp hoặc Sĩ Tiếp (chữ Hán: 士燮; 137 – 226) là Thái thú Giao Chỉ vào cuối

Danh tướng Phạm Tu
Văn quan võ tướng

Danh tướng Phạm Tu

Đức ông Phạm Tu (chữ Hán: 范 脩, 476-545) Tiền Lý triều Tả tướng,