Sở Giang Vương

Tên gọi và ý nghĩa

Sở Giang Vương ( 楚江王), họ Lịch (歷), trông coi địa ngục Hoạt Đại (có 16 tiểu địa ngục với các hình phạt như: mây đè, phân thối, bị đâm, bỏ đói, bỏ khát, nấu máu, nấu một chảo đồng, nấu nhiều chảo đồng, bỏ vào cối xay sắt, đong lường, gà mổ, ao tro, chặt khúc, gươm lá đâm, chó rừng, hổ, báo ăn thịt, bỏ vào ao lạnh giá…). Những ai lúc còn sống trên thế gian làm điều tổn thương đến thân thể người khác, gian dâm, sát sinh đều được đưa vào ngục này và các tiểu ngục để chịu khổ. Khi hết kỳ hạn liền được đưa đến ngục thứ ba để định đoạt tiếp hình phạt.

Vai trò

Người thế gian phạm vào tội lừa gạt thiếu niên nam nữ, buôn bán trẻ em, cưỡng đoạt thân thể đoạt tài sản của chúng, không rõ nghề bốc thuốc cho người làm tổn hại đến mắt, lỗ tai, tay, chân của họ, không tha đầy tớ gái già, tham cầu lợi lộc mà làm mai mối hôn nhân, giấu giếm (khai gian) tuổi tác, đến nhà người sinh sự, nam nữ làm điều dối gian, nói không thật lời. Phạm tội loạn luân. Làm quan ăn của hối lộ…

Những người này khi chết, sau khi ở Nghiệt Cảnh Đài đã tra ra tội phạm nhiều ít, thời gian phạm lâu mau, có cố ý hay vô tình …thì cho quỷ tóc đỏ răng nanh dẫn đi đến địa ngục nhỏ tương ứng để thọ tội.

Thí dụ như:Phạm tội loạn luân, bị cắt (thiến) thận, làm quan tính kế đảo điên, ăn hối lộ, bị nhốt trong hỏa xa, đêm vắng toan mưu dối, bị cát mây đen đè mình, xúi trẻ thơ lầm lỗi bị cầm trong ngục giá lạnh. Mãn kỳ thọ tội này thì chuyển sang ngục thứ ba để định tiếp.

Người nào trên thế gian thường biết nói điều hay trong kinh Ngọc Lịch để giáo hóa người khác hoặc ấn tống kinh điển giúp người giác ngộ, thương yêu chúng sinh, dạy dỗ điều lành tốt cho trẻ em, không tàn hại côn trùng, làm các việc thuốc men cho người bệnh, cơm cháo cho người nghèo đói, giúp tiền bạc để cứu giúp người nghèo khổ, biết ăn năn tội lỗi đã lỡ gây tạo thì được miễn trừng phạt nơi ngục này, mà đưa thẳng xuống Điện thứ mười để đầu thai kiếp khác.

Thờ phụng

Theo quan niệm dân gian, vào ngày mùng 01 tháng 3 hằng năm, nếu tụng kinh Thái Ất Cứu Khổ thực hành làm thiện, hành thiện phóng sinh, thì được Ngài Nhị Điện Sở Giang Vương phù hộ.

Tham khảo

  • 10 vị thần cai quản địa ngục phương Đông là những ai?,https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/10-vi-than-cai-quan-dia-nguc-phuong-dong-la-nhung-ai-1104577.html#p-2
  • THẬP ĐIỆN DIÊM VƯƠNG, https://ngocviethanh.com/thuvien1-2/424-th-p-di-n-diem-vuong
  • NHỊ ĐIỆN SỞ GIANG VƯƠNG, https://www.facebook.com/GiaiDapTamLinh/posts/368577423229459/
  • Sở Giang Vương, Từ điển Phật học online, https://phatgiao.org.vn/tu-dien-phat-hoc-online/so-giang-vuong-k61715.html
  • ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ, http://adida.edu.vn/dia-nguc-bien-tuong-do-so-giang-vuong-dien-thu-hai-709228–2

 

Chấm điểm
Chia sẻ
Sở Giang Vương

Nội dung chính

Hình ảnh
Nơi thờ tự
Nội dung đang được cập nhật.
Lễ hội
Nội dung đang được cập nhật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)