Bát Điện Đô Thị Vương

Bát Điện Đô Thị Vương

Nguồn gốc


Đô Thị Vương quản đại địa ngục Đại Nhiệt Não (có 16 tiểu ngục; tội phạm bị thiêu, bị nấu cực hình hơn). Những ai sống trên trần gian bất hiếu khiến cha mẹ đẻ, cha mẹ chồng, cha mẹ vợ phải buồn phiền, bực tức khi chết sẽ bị ném vào ngục này và các tiểu ngục. Kẻ bất hiếu chịu hết mọi hình thức đau khổ, giải đến điện thứ mười, thay đổi hình dạng vĩnh viễn làm loài súc sinh.

Nơi cai quản


Ngục này ở dưới tầng đá ngầm đáy biển ở về hướng chính Tây, tên là “Địa ngục Đại Nhiệt Não”.

Có 16 tiểu địa ngục là:

1. Xa Băng Tiểu Địa Ngục. (xe cán)

2. Muộn Oa Tiểu Địa Ngục. (nồi buồn rầu)

3. Toái Quả Tiểu Địa Ngục. (nghiền xương)

4. Lạo Khổng Tiểu Địa Ngục. (các lổ ra nước)

5. Tiễn Chu Tiểu Địa Ngục. (kéo cắt thành miếng nhỏ)

6. Thường Thanh Tiểu Địa Ngục. (chuồng nhốt)

7. Đoạn  Chi Tiểu Địa Ngục. (chặt tay chân)

8. Tiễn Tạng Tiểu Địa Ngục. (xẻ các tạng phủ)

9. Chích Tuỷ Tiểu Địa Ngục. (đâm lấy tủy)

10. Bà Trường Tiểu Địa Ngục. (kéo ruột)

11. Phần Tiều Tiểu Địa Ngục. (coi lò)

12. Khai  Sinh Tiểu Địa Ngục. (bắt nhìn thẳng)

13. Quả Hung Tiểu Địa Ngục. (đục thủng ngực)

14. Phá Đỉnh  Khiếu Xỉ Tiểu Địa Ngục. (đục đỉnh đầu, bẻ răng)

15. Trảo Cát Tiểu Địa Ngục. (cắt rút móng)

16. Cương  Xoa Tiểu Địa Ngục. (cây chĩa bằng gang)

– Những người khi còn sống trên thế gian không hiếu thảo với cha mẹ, lúc cha mẹ còn sống không nuôi dưỡng, lúc cha mẹ chết không lo mai táng. Thường gây ra những lo âu phiền muộn đau khổ cho cha mẹ, ông bà, lâu ngày mà chẳng chịu hối cải. Táo Quân dâng sớ tâu lên thiên đình, giảm trừ bớt y lộc tuổi thọ của người đó. Những người nghe lời xúi biểu của tà đạo, làm những điều ác đức xằng bậy, khi chết thì đứa con bất hiếu tới điện nào cũng bị hành phạt hoặc bị xay, cưa, đốt, giã, bị phanh rã tim gan, hoặc bị xe cán. Chứa xấu lừa của, trù ếm, chửi rủa, đồ dơ giặt đổ rạch sông, uế trước đến chỗ thờ, phơi áo quần dơ không nể thần thánh v.v… bị xô xuống ao huyết phẩn (Huyết Ô Trì)… rồi thì đưa sang ngục thứ tám. Ngưu đầu mã diện và ngục tối lại đưa vào các tiểu ngục ở đây để trừng phạt tiếp, chịu đựng không biết bao nhiêu điều thống khổ, tiếng kêu khóc vang dậy gấp nhiều lần nên gọi là “Đại nhiệt não”. Thọ hình xong mới chuyển qua ngục thứ mười cho đi đầu thai làm súc sinh.

– Trường hợp người nào biết ăn năn cải hối, tin tưởng vào thần thánh, Ngọc Lịch, Minh Thánh… vào ngày mùng 01 tháng 4, tụng kinh sám hối, thệ nguyện không tái phạm, được Ngài Đô Thị Vương phù hộ giúp đỡ. Lại đến trước bàn thờ Táo Quân để cầu xin sám hối, thề không tái phạm, nguyện làm việc lành…Táo Quân sẽ xác nhận bằng cách, người đó khi chết, trước khi bị quỷ sứ dẫn đi, Táo Quân sẽ viết vào trán một trong ba chữ là: “Tuân”, “Thuận” hay “Cải”. Như vậy, khi hồn người chết đến các điện từ thứ nhất đến thứ bảy, các vua Diêm La sẽ giảm hình phạt một nửa hoặc hết.

– Trường hợp những người phát tâm mạnh mẽ, ra sức sao chép in ấn các kinh sách khuyến thiện với số lượng lớn, giúp được nhiều người hối cải làm lành, được công đức nhiều thì qua điện thứ chín tra xét không phạm thêm tội nào nữa, chuyển sang điện thứ mười cho đi đầu thai vào nơi phúc địa.

– Công đức ấn tống kinh sách rất lớn, người tu học cần nên lưu ý thực hành.

Tham khảo


  1. https://giacngo.vn/noi-ve-thap-dien-diem-vuong-ram-thang-bay-post5260.html
  2. https://ngocviethanh.com/thuvien1-2/424-th-p-di-n-diem-vuong
Chấm điểm
Chia sẻ
Bát điện Đô Thị Vương

Nguồn gốc

  • Vị thần thứ 8 trong hệ thống Thập Điện Diêm Vương

Phủ / Nơi cai quản

  • Địa ngục Đại Nhiệt Não (gồm 16 tiểu ngục)

Danh hiệu

  • Cửu Điện Đô Thị Vương

Nội dung chính

Hình ảnh
Nơi thờ tự
Nội dung đang được cập nhật.
Lễ hội
Nội dung đang được cập nhật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)