Cậu Hoàng Cả

Giới thiệu


Cậu Hoàng Cả là vị Thánh Cậu thứ nhất trong hàng Tứ phủ Thánh Cậu trong Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Tứ phủ. Cậu Hoàng Cả xuất thân hoàng tộc chốn thiên cung, được Vua Cha cử xuống hạ giới phù dân vệ quốc và về trời khi tuổi còn niên thiếu.

Cậu xưa vốn ở Phủ Dầy
Chầu chực đêm ngày hầu Mẫu vào ra
Cậu Hoàng mới độ lên ba
Hình dung sắc thái thật là xinh thay”

Các vị Thánh Cậu thường ít được nhắc đến nhiều cũng như trong các giá đồng Tứ Phủ. Tuy nhiên, người ta vẫn được hầu bóng Cậu vào những ngày cuối năm hoặc các dịp đặc biệt tại các bản đền của các cậu, trong đó có Cậu Hoàng Cả hay còn gọi là Cậu Hoàng Cả Phủ Dầy hay Cậu Bé Hoàng Thiên.

Thánh tích


Cậu bé có xuất thân từ chốn thiên cung hoàng tộc, cậu được Vua Cha cử xuống hạ giới giúp nhân dân và về trời khi tuổi còn niên thiếu. Nhưng đôi khi, các cậu lại hóa thành một người hầu cận bên một vị quan, hoặc góp công giúp dân bảo về đất nước chứ không cứ là Hoàng Tử chốn thiên cung. Sau đó, họ sẽ hiển linh thành các Cậu Bé Thánh phụ tá các Ông Hoàng. Thông thường các Cậu ngự tại Lầu Cậu tại các đền phủ, tại đó có thể thờ tượng một cậu hay nhiều cậu. Cậu hầu ai trong đền thì hầu nhưng không có sự tích như các Cô Bé. Vì thế nên Cậu nào ngự ở đền phủ nào thì được gọi là Cậu bản đền của đền phủ đó

Trong tín ngưỡng thờ Mẫu, các giá cậu luôn được hầu sau các giá cô và cũng được hầu ít hơn.Khi giá ngự về đồng, Cậu Hoàng Cả mặc áo đỏ, hoa thắt hai tay, đeo mạng chéo, chít khăn mỏ rìu, chân quấn xà cạp, đi hài thêu hoa. Khi ngự đồng, cậu cũng thực hiện nghi lễ khai quang rồi múa hèo, phán ngự thông truyền.

Thờ phụng


Cậu Hoàng Cả hay Cậu Bé Hoàng Thiên là vị thánh cậu thứ nhất trong Thập Nhị Thánh Cậu. Danh xưng là Cậu Hoàng Cả Sòng Sơn hay Cậu Hoàng Cả Phủ Dầy, danh xưng theo tên bản đền mà cậu về ngự. Vì vậy cậu có hai đền thờ chính là Đền Phủ Dầy – Nam Định, Đền Sòng Sơn – Thanh Hóa.

Ngày chính tiệc Cậu Hoàng Cả là vào ngày 17 tháng 2 âm lịch và ngày hiển linh là 18 và 19 tháng 2 âm lịch, ngày giáng lần thứ hai là ngày mùng 9 tháng 7 âm lịch.

Tham khảo


  • https://vanhoatamlinh.com/cau-hoang-ca-vi-thanh-cau-thu-nhat-trong-hang-tu-phu-thanh-cau/
  • https://phuday.com/cau-hoang-ca-la-ai.html
  • https://tuvicaimenh.com/cau-be-hoang-thien.html
Chấm điểm
Chia sẻ
cậu cả

Nguồn gốc

Là vị Thánh Cậu thứ nhất trong hàng Tứ phủ Thánh Cậu

Phủ / Nơi cai quản

  • Phủ Dầy
  • Đền Sòng Sơn
  • Cai quản Thượng Thiên

Danh hiệu

  • Cậu Hoàng Cả
  • Cậu Bé Hoàng Thiên
  • Cậu Hoàng Cả Phủ Dầy
  • Cậu Hoàng Cả Sòng Sơn

Trang phục

Mặc áo đỏ, hoa thắt hai tay, đeo mạng chéo, chít khăn mỏ rìu, chân quấn xà cạp, đi hài thêu hoa.

Nội dung chính

Hình ảnh
Nơi thờ tự
Nội dung đang được cập nhật.
Lễ hội
Nội dung đang được cập nhật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)