Cậu Hoàng Đôi

Trong Đạo Mẫu, Tứ Phủ Thánh Cậu đứng sau Ngũ Vị Tôn Quan, Tứ Phủ Thánh Chầu, Tứ Phủ Quan Hoàng, Tứ Phủ Thánh Cô. Tứ Phủ Thánh Cậu gồm có 12 Thánh Cậu. Các Thánh Cậu là các hình tượng nam thiếu niên, nhanh nhẹ, xông xáo, mạnh mẽ, hiếu động và thường là hầu cận của một vị thánh quan trong Tứ Phủ Quan Hoàng. Thân thế, thần tích về các Thánh Cậu trong Tứ Phủ Thánh Cậu hầu như không có tài liệu ghi chép lại.

Giới thiệu


Cậu Hoàng Đôi là vị Thánh cậu thứ hai trong Tứ Phủ Thánh Cậu của Đạo Mẫu, Cậu theo hầu Mẫu tại Sòng Sơn, Phố Cát, Đồi Ngang. Khi về ngự đồng cậu mặc áo xanh, múa hèo, phán ngự thông truyền.

Ngự giá Cậu Hoàng Đôi


Khi hầu đồng Cậu Hoàng Đôi hay giáng đồng, Cậu Hoàng Đôi  mặc áo cánh màu xanh, vấn khăn rìu, chân quấn xà cạp, đi hài thêu hoa. Cậu thường múa hèo, múa gậy, bắn cung, nhảy ngựa, reo hò vang lừng. Cũng giống như nhiều Thánh Cậu, Cậu Hoàng Đôi không có đền thờ riêng, được phối thờ tại các đền, phủ tại Lầu Cậu.

Tham Khảo


  • http://tuphuthanhmau.blogspot.com/p/c-vi-thanh-voi-hinh-tuong-nam-thieu.html
  • https://phuday.com/tu-phu-thanh-cau-gom-nhung-ai.html
Chấm điểm
Chia sẻ
cậu đôi

Nguồn gốc

  • Là Thánh Cậu thứ hai trong Tứ Phủ Thánh Cậu trong Đạo Mẫu.

Phủ / Nơi cai quản

  • Hầu Mẫu tại Sòng Sơn, Phố Cát, Đồi Ngang

Danh hiệu

  • Cậu Hoàng Đôi

Trang phục

  • Mặc áo xanh, vấn khăn rìu, chân quấn xà cạp, đi hài thêu hoa

Nội dung chính

Hình ảnh
Nơi thờ tự
Nội dung đang được cập nhật.
Lễ hội
Nội dung đang được cập nhật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)