Chầu Bà Đệ Tam Thoải Phủ (Thập Nhị Vị Chầu Bà)

Chầu Bà Đệ Tam Thoải Phủ (Thập Nhị Vị Chầu Bà)

Chầu Đệ Tam Thoải Phủ là vị Chầu Bà thứ ba trong hàng Tứ Phủ Thánh Chầu, sau Chầu Đệ Nhị Thượng Ngàn, trước Chầu Đệ Tứ Khâm Sai. Bà là người hầu cận Mẫu Đệ Tam Thoải Phủ, hoặc có khi được xem là hóa thân của Mẫu.

Tuy vậy, có thể do thần tích của Chầu Đệ Tam vẫn chưa được rõ ràng, nhiều người mới gán ghép thần tích của Mẫu Đệ Tam cho Chầu Đệ Tam, coi Chầu Đệ Tam chính là Xích Lân Công Chúa. Tuy nhiên, cách gán ghép như trên là không hợp lý. Mẫu Đệ Tam và Chầu Đệ Tam không phải cùng một vị…

Thông tin chính

 1. Nguồn gốc: Thủy Tinh Công Chúa – Con gái Vua Cha Thoải Phủ
 2. Phủ/ nơi cai quản: Thoải Phủ
 3. Hầu cận: Mẫu Đệ Tam Thoải Phủ
 4. Lĩnh vực chính: Khâm sai tra xét, ban thuốc thang lộc tài

Thần tích

Chầu Đệ Tam là một thiên thần, không phải nhân thần. Chầu không giáng trần, do vậy không có thần tích cụ thể.

Trong dân gian lưu truyền giai thoại: Chầu Đệ Tam vốn là con gái Vua Thủy Tề, ở chốn Long Giai.

Chầu kết duyên cùng Kính Xuyên (là con Vua Đất). Khi Kính Xuyên đi vắng, chầu ở nhà khâu vá, chẳng may kim đâm vào tay chảy máu, chầu lấy tấm vải lụa trắng để thấm máu. Thảo Mai, tiểu thiếp của Kinh Xuyên, vốn đã sinh lòng đố kị từ lâu, nhân cơ hội đó giấu tấm lụa đi, đến khi Kính Xuyên về, Thảo Mai lấy ra rồi vu oan cho bà ở nhà đã cắt máu thề nguyền để tư thông cùng kẻ khác. Kính Xuyên không nghe lời thanh minh, ghen tuông mù quáng, một mực bắt đóng cũi bỏ bà lên rừng cho thú dữ ăn thịt. Ở nơi rừng núi, bà được muôn loài quý mến, dâng hoa quả nước uống cho bà. Đến một ngày kia thì bà gặp được Liễu Nghị, vốn là thư sinh, nhờ tập ấm cha mẹ để lại nên đèn sách chuyên cần. Hôm đó trên đường đi thi thì chẳng may bị lạc vào nơi bà bị đày ải. Thấy bà vậy, Liễu Nghị đến hỏi han, sau khi biết rõ sự tình, Liễu Nghị nguyện kết duyên cùng bà. Nhưng bà từ chối, sau đó lấy máu, viết thư nhờ Liễu Nghị mang về đến chốn Long Cung để vua cha thấu hết sự tình rồi sẽ định liệu sau.

Theo lời bà, Liễu Nghị ra đến sông Ngân Hán, là mái Long Giai ngoài biển Đông, thấy có cây ngô đồng, Liễu Nghị rút cây kim thoa, gõ vào cây ba lần. Tức thì gió giật mưa sa, biển động ầm ầm, giữa dòng thấy hiện lên đôi bạch xà, Liễu Nghị bèn trình bày mọi việc, đôi bạch xà vâng lệnh đưa Liễu Nghị xuống Thủy Cung. Tại đây, Liễu Nghị trao cho Vua Thủy Tề bức thư và kể hết mọi chuyện. Vua cha tức giận, sai người đi bắt Kính Xuyên và Thảo Mai, còn truyền cho Trưởng Tử Xích Lân lên đón bà về. Sau đó Chầu Đệ Tam được rước về Thoải Phủ, kết duyên cùng Liễu Nghị, người được giao cho chức Quốc Tế Thủy Quan. Còn Kính Xuyên và Thảo Mai thì bị gia hình chịu tội (Câu Chuyện này được lưu lại trong tích “Liễu Nghị truyền thư”).

Nơi thờ tự

 1. Chầu Đệ Tam được thờ ở các cửa sông cửa biển, nơi có lập đền thờ Mẫu Đệ Tam, nhưng nơi được mọi người biết đến nhiều hơn cả là Đền Thác Hàn ở tỉnh Thanh Hóa.
 2. Đền Mẫu Thoải

Hình ảnh

Chấm điểm
Chia sẻ
Chầu Đệ Tam Thoải Phủ

Nguồn gốc

 • Vị Chầu Bà thứ 3 trong hàng Tứ Phủ Thánh Chầu
 • Hóa thân của Mẫu Đệ Tam

Phủ / Nơi cai quản

 • Thoải phủ

Danh hiệu

 • Chầu Bà Đệ Tam Thoải Phủ

Trang phục

 • Áo trắng
 • Quạt khai quang

Nội dung chính

Hình ảnh
Nơi thờ tự
Nội dung đang được cập nhật.
Lễ hội
Nội dung đang được cập nhật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)