Chầu Bảy Kim Giao

Chầu Bảy Kim Giao là ai?

Chầu Bảy Kim Giao là vị thánh chầu thứ bảy trong hàng Tứ Phủ Chầu Bà, đứng sau Chầu Lục Cung Nương và đứng trước Chầu Tám Bát Nàn.

Chầu Bảy Kim Giao còn được gọi ngắn gọn là Chầu Bảy hoặc Chầu Bảy Mỏ Bạch (trong đó Kim Giao là tên địa danh đền Kim Giao thuộc đất Thái Nguyên chính thờ của Chầu nên được gọi là Chầu Bảy Kim Giao, nay gọi là đền Mỏ Bạch).

“Thỉnh mời chầu Bảy Kim Giao
Đêm đêm chầu mắc võng đào họa ca
Đền thờ rừng núi bao la
Đầu non thác đổ xa xa hổ gầm”

Thần tích Chầu Bảy Kim Giao

Chầu Bảy sinh thời trong một gia đình người dân tộc thiểu số sống ở vùng Thanh Liên, Mỏ Bạch, Thái Nguyên. Có rất ít thông tin về Chầu Bảy khi còn sinh thời, chỉ biết rằng trong những điển tích còn sót lại thì giữa lúc nước nhà trong cơn giặc dã, chầu đứng lên cùng dân bản và triều đình ra sức bình định dẹp loạn đảng giữ yên bờ cõi vùng Mỏ Bạch. Sau đó, bà cũng chính là người có công dạy người Mọi cách canh tác, trồng trọt chăn nuôi. Đặc biệt còn lưu truyền rằng chính Chầu Bảy là người dạy dân biết cách trồng chè tuyết.

Sau khi về cõi tiên, Chầu được giao quyền quản cai núi rừng Mỏ Bạch, Thái Nguyên. Tương truyền rằng, vào những đêm canh khuya, Chầu Bảy thường hiện về dạo chơi cùng các nàng tiên và hội họp giữa rừng xanh.

Có hay không tên gọi Chầu Bảy Tân La?

Lại có tài liệu cho rằng, bà là vị nữ tướng dưới thời Hai Bà Trưng, cùng Chầu Bát đánh giặc và sau được thờ tại Tân La, Hưng Yên nên còn gọi là Chầu Bảy Tân La. Tuy nhiên, đây là một sự nhầm lẫn, vì đền Tân La ở Hưng Yên chính là ngôi đền thờ Chầu Bát Nàn (Bát Nàn Đông Nhung Đại Tướng Quân –  Vũ Thị Thục) chứ không phải là đền thờ Chầu Bảy như mọi người vẫn nghĩ. Do vậy, tên gọi Chầu Bảy Kim Giao có lẽ chính xác hơn.

Thời gian khánh tiệc

Ngày 21 tháng 7 âm lịch hàng năm là ngày khánh tiệc Chầu Bảy

5/5 (2 bình chọn)
Chia sẻ
Ảnh chụp Màn hình 2023-09-09 lúc 14.43.03

Nguồn gốc

  • Là vị thánh chầu thứ bảy trong hàng Tứ Phủ Chầu Bà

Danh hiệu

  • Chầu Bảy Kim Giao
  • Chầu Bảy Mỏ Bạch

Trang phục

  • Thường mặc áo màu tím hoặc màu xanh
  • Sau nghi thức khai cuông rồi múa mồi chứng lễ cho đồng.

Nội dung chính

Hình ảnh
Nơi thờ tự
Nội dung đang được cập nhật.
Lễ hội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)