Chầu Lục Cung Nương

Chầu Lục Cung Nương

Giới thiệu chung


Chầu Lục còn được biết đến với các danh hiệu như Chúa Lục Cung Nương, Chúa Bà Lục Cung, Lục Cung Tiên Chúa, Mế Lục Cung Nương… Bà là vị Chầu nổi tiếng anh linh, đứng thứ sáu trong Thập Nhị Vị Chầu Bà trong hệ thống Tứ Phủ.

Sự tích


Chầu Lục giáng sinh làm con gái trong một gia đình họ Trần. Gia đình vốn là tù trưởng dân tộc Nùng trên miền Lạng Sơn, vốn là lệnh tộc trên miền Lạng Sơn dưới thời Lê Trung Hưng. Vào ngày đản nhật giáng sinh của Chầu, có bài văn viết như sau:

Đêm Đông xuống trần gian báo mộng

Trần Thị Nương tâm động bào thai

Tháng năm giờ tý mồng mười

Sinh ra Chầu Lục khác người trần gian

Theo lưu truyền, Ngài hóa thánh ngày 20/9 âm lịch.

Thờ phụng


Đền thờ chính Chúa bà hiện nay là “Lục Cung Linh Từ” thuộc thôn Chín Tư, xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Chúa bà được tôn xưng là “Lục Cung Tiên Chúa” với quyền hành cai quản lục cung – sáu viện (Lục cung chỉ các tiên nữ trên thượng giới. Trong triều đình phong kiến xưa, người ta gọi các phi tần là lục cung). Đây cũng là nơi chầu giáng trần và hiển thánh được gọi là Đền Lũng hay Đền Chín Tư.

Tham khảo


  • https://tamlinh.org/chau-luc-cung-nuong-den-tho–van-khan–than-tich.html
  • https://oancotam.com/chau-luc-cung-nuong/
  • https://gianganh.net/chau-luc-cung-nuong-2939.html
Chấm điểm
Chia sẻ
Chầu Lục

Nguồn gốc

  • Giáng sinh làm con gái một gia đình họ Trần

Nội dung chính

Hình ảnh
Nơi thờ tự
Nội dung đang được cập nhật.
Lễ hội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)