Chúa Bà Tộc Mọi

Giới thiệu


Chúa Bà Tộc Mọi là bà chúa bói nổi tiếng từ xa xưa của người Mọi sống trên miền rừng núi thượng ngàn. Với tài bói và sự anh linh Chúa Bà là một trong những vị nữ thần được phối thờ cùng trong hệ thống Thần linh Tứ Phủ linh thiêng.

“Khắp sơn lâm nức danh Chúa Mọi
Tiếng vang lừng khắp cõi Nam Bang”

Sự tích


Chúa Bà Tộc Mọi cũng là một trong những bà chúa bói, đúng như danh hiệu, bà là bà chúa của tộc người Mọi từ rất xa xưa. Hiện nay thì mọi tài liệu kể về sự tích cũng hiển tích của chúa rất ít, hầu như là không có nên chúa cũng được khá ít người biết tới. Có lẽ bởi trải qua khoảng thời gian chiến tranh dài kỳ và ác liệt cũng như nghìn năm bắc thuộc nên những câu chuyện về Chúa Bà Tộc Mọi bị thất lạc dần vì thế mà những thông tin chính xác về sự tích, hay nơi chính xác thờ phụng bà cũng bị mai một theo thời gian.

Hầu giá


Không giống các vị chúa khác, Bà Chúa Tộc Mọi không mấy khi về đồng. Tuy nhiên, theo ghi nhận, khi Chúa Mọi về đồng, chúa bà thường mặc áo đen hoặc áo chàm. Chúa về thì múa mồi và ban tài, phát lộc cho con dân.

Thờ Phụng


Theo tác giả cuốn sách “Tín ngưỡng Tam Tứ Phủ và thờ Thánh ở Việt Nam” có 3 nơi đang thờ Bà Chúa Tộc Mọi đó là: Đền Chúa Mọi ở Thái Nguyên, đền Chúa Mọi ở Cao Bằng và đền chúa Khuôn Dầu ở Lạng Sơn:

Đền Chúa Mọi ở Thái Nguyên được coi là đền thờ chính của Chúa Mọi. Ngôi đền tọa lạc ở đất Mỏ Bạch, Giao Liên, tỉnh Thái Nguyên. Đền Chúa Mọi tại Cao Bằng cũng được nhiều con hương biết đến và thường đến cúng lễ những dịp đặc biệt trong năm. Đền ở trên động Già Long, Tĩnh Túc, Cao Bằng. Đền thờ chúa Mọi ở Lạng Sơn, từ đền Công Đồng Bắc Lệ đi vào đến cửa rừng Thất Khê, Đèo Kẻng thì có ngôi đền chúa mọi gọi là đền Khuôn Dầu.

Tham khảo


  • https://oancotam.com/ba-chua-toc-moi/
  • https://vanhoatamlinh.com/chua-ba-toc-moi-ba-chua-boi-cua-nguoi-moi-xua/
Chấm điểm
Chia sẻ
chúa mọi

Nguồn gốc

  • Là bà chúa bói nổi tiếng từ xa xưa của người Mọi sống trên miền rừng núi thượng ngàn.

Phủ / Nơi cai quản

  • Đền chúa Khuôn Dầu Lạng Sơn
  • Đền Bà Chúa Tộc Mọi ở Cao Bằng
  • Đền Chúa Bà Tộc Mọi ở Thái Nguyên

Danh hiệu

  • Chúa Bà Tộc Mọi

Trang phục

  • Mặc áo đen cũng có khi mặc áo chàm

Nội dung chính

Hình ảnh
Nơi thờ tự
Nội dung đang được cập nhật.
Lễ hội
Nội dung đang được cập nhật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)