Giới thiệu


Chúa Giao Long Hòa Bình – Vị chúa bà thứ năm trong hội đồng chúa bói. Chúa Giao Long hay còn gọi là Chúa Bé, Chúa út, có lẽ từ “bé”, từ “út” được gọi vì bà là vị chúa được thỉnh cuối, thỉnh sau Chúa Thác Bờ.

Thần tích


Hiện thần tích về bà rất hiếm và có thể nói là không có. Chỉ có vài nét về Chúa bà được nhắc đến trong thần tích về Chúa Thác Bờ. Như rằng Chúa Giao Long chính là người Dao cùng với chúa Thác Bờ giúp Lê Lợi đánh thắng Đèo Cát Hãn. Sau Chúa Thác Bờ ở lại Kim Bôi, còn Chúa Giao Long về lại Vầy Nưa. Khi hóa thần, hai bà được vua phong Công chúa và lập đền thờ ở bản quán – nơi hai bà sinh sống. Đền thờ Chúa ở Vầy Nưa, gần đền chúa Thác Bờ.

Chúa Giao Long ít và hiếm khi ngự đồng, tất nhiên không phải không có người bắc ghế hầu Chúa. Có thì cũng là người sát căn chúa. Văn hát dâng chúa cũng chưa có hẳn một bản văn riêng, có khi lại dùng bản văn của Chúa Thác bờ để dâng lên.

Thờ phụng


Đền thờ Chúa ở Vầy Nưa, gần đền chúa Thác Bờ. Khi về đồng Giá Chúa mặc áo xanh lam, khăn xanh, múa mồi, chèo thuyền như chúa Thác Bờ.

Tham khảo


  • https://m.facebook.com/daomautuphu.net/posts/1399015803450167/
  • https://www.facebook.com/haudongviet
Chấm điểm
Chia sẻ
Chúa Giao Long

Nguồn gốc

  • Vị chúa bà thứ năm trong hội đồng chúa bói

Phủ / Nơi cai quản

  • Đền thờ Chúa ở Vầy Nưa, gần đền chúa Thác Bờ

Danh hiệu

  • Chúa Bà Giao Long

Trang phục

  • Áo xanh lam, khăn xanh

Nội dung chính

Hình ảnh
Nơi thờ tự
Nội dung đang được cập nhật.
Lễ hội
Nội dung đang được cập nhật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)