Cô Bảy Kim Giao

Cô Bảy Kim Giao là ai?

Cô Bảy Kim Giao hay còn gọi là Cô Bảy Tân La hoặc Cô Bảy Mỏ Bạch, là vị thánh cô thứ bảy trong Tứ phủ Thánh Cô, sau cô Sáu Lục Cung và trước Cô Tám Đồi Chè. Theo một số tích nói rằng cô là người kề cận bên Chầu Bảy nên cũng được gọi là Cô Bảy Kim Giao.

“Thỉnh mời Cô Bảy Kim Giao
Đêm đêm cô mắc võng đào họa ca
Đền thờ rừng núi bao la
Đầu non thác đổ xa xa hổ gầm”.

Cô Bảy Kim Giao thánh cô kề cận bên Chầu Bảy Kim Giao. Cũng giống như Chầu Bảy, Cô có nhiều danh hiệu khác nhau: Cô Bảy Kim Giao (khi thờ tại đền Kim Giao), Cô Bảy Mỏ Bạch (vì đền Kim Giao nằm tại Mỏ Bạch, Thái Nguyên).

Thờ phụng


Cô Bảy không có đền thờ riêng mà thường được thờ tại điện gần với Ban Thánh Mẫu Chầu Bảy tại đền Mỏ Bạch ở Kim Giao, Mỏ Bạch, thành phố Thái Nguyên. Đền là nơi thời chính của Chầu BảyCô Bảy

Đền Mỏ Bạch là nơi thờ danh tướng Dương Tự Minh – người đã có công dẹp giặc ngoại xâm, giữ yên bờ cõi phía Bắc của Tổ quốc dưới vương triều nhà Lý. Ngoài ra, đền còn thờ Thánh Mẫu Chầu Bẩy có công dạy dân trồng lúa nước, trồng dâu nuôi tằm, dệt vải, chăn nuôi. Và Cô Bảy Kim Giao.

Ngày 21 tháng 7 âm lịch là ngày khánh tiệc Cô Bảy Kim Giao và Chầu Bảy Kim Giao 

Bản văn Cô Bảy Tân La, Cô Bảy Kim Giao, Cô Bảy Mỏ Bạch

Tháng bảy trảy hội Tiên La
Nhớ ngày hội lễ Tiên La con về
Dù cho công việc bộn bề
Mồng mười con rước cô về dâng hương
Cô bảy giá ngự Tiên La
Là tiên giáng thế mở đường cứu dân
Cô hầu cận Mẫu Tiên La
Mẫu cùng Trưng Trắc dẹp quân bạo tàn
Anh linh dẹp giặc đã tan
Chữa lành dịch tả cứu người binh lính
Thương dân cô Bảy hiện hình
Ác sát xiêm trắng hiển linh cứu đời
Xưa kia hầu cận mẫu Tiên La
Phù đời cứu thế tế độ trần gian
Biển khơi cho tới non ngàn
Ra tay cứu độ trần gian
Khổ đau cô đã chở che
Tâm tành khấn vái cô nghe cô phuf
Ơn cô ghi nhớ ngàn thu
Giang sơn ghi nhớ kẻ thù khiếp kinh
Phép tiên biến hoá tài tình
Bao lần cứu giúp giáng sinh cõi trần
Cô Bảy cứu nước độ dân
Bách gia trăm họ xa gần ơn sâu
Bể dâu biến đổi mặc dầu
Uy linh cô Bảy nơi đâu cũng thờ.

5/5 (1 bình chọn)
Chia sẻ
co bay kim giao

Nguồn gốc

  • Thánh cô kề cận bên Chầu Bảy Kim Giao

Phủ / Nơi cai quản

  • Nhạc phủ

Danh hiệu

  • Cô Bảy Kim Giao
  • Cô Bảy Mỏ Bạch
  • Cô Bảy Tân La

Trang phục

  • Trang phục màu tím hoặc chàm xanh

Nội dung chính

Hình ảnh
Nơi thờ tự
Nội dung đang được cập nhật.
Lễ hội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)