Cô Bảy Kim Giao

Cô Bảy Tân La hay còn gọi là Cô Bảy Kim Giao hoặc Cô Bảy Mỏ Bạch, là vị thánh cô thứ bảy trong Tứ phủ Thánh Cô, sau cô Sáu Lục Cung  và trước Cô Tám Đồi Chè. Theo một số tích nói rằng cô là người kề cận bên Chầu Bảy nên cũng được gọi là Cô Bảy Kim Giao hay còn có hiệu khác là Cô Bảy Tân La khi cô được theo hầu cận Chầu Bảy tại đền Tân La.

“Thỉnh mời Cô Bảy Kim Giao
Đêm đêm cô mắc võng đào họa ca
Đền thờ rừng núi bao la
Đầu non thác đổ xa xa hổ gầm”.

Cô Bảy Kim Giao thánh cô kề cận bên Chầu Bảy Kim Giao. Cũng giống như Chầu Bảy, Cô có nhiều danh hiệu khác nhau: Cô Bảy Kim Giao (khi thờ tại đền Kim Giao), Cô Bảy Mỏ Bạch (vì đền Kim Giao nằm tại Mỏ Bạch, Thái Nguyên), Cô Bảy Tân La (khi thờ tại đền Tân La, Thái Bình).

Tuy nhiên, nhiều người lại cho rằng Cô tại Kim Giao không phải là Cô Bảy trong Tứ Phủ Thánh Cô. Cô Bảy trong Tứ Phủ Thánh Cô phải là Cô Tân An, hầu cận Ông Hoàng Bảy. Điều này e rằng không hợp lý.

Thần tích


Chầu Bảy sinh thời là người Mọi trong một gia đình sinh sống ở vùng Thanh Liên, Mỏ Bạch, Thái Nguyên. Có rất ít thông tin về Chầu khi sinh thời. Chỉ biết rằng trong những điển tích còn sót lại thì Chầu là người giáng trần giúp dân dẹp quân xâm lăng trên đất Thái Nguyên. Sau đó, bà cũng chính là người dạy người Mọi làm ăn canh tác, trồng trọt chăn nuôi. Đặc biệt còn lưu truyền rằng bà chính là người dạy dân biết trồng chè tuyết.

Sau khi về trời, Chầu được giao quyền quản cai núi rừng Mỏ Bạch, Thái Nguyên. Tương truyền vào những đêm canh khuya, Chầu Bảy thường hiện hình dạo chơi cùng các tiên nàng và hội họp giữa rừng xanh. 

Thờ phụng


Cô Bảy không có đền thờ riêng mà thường được thờ tại điện gần với Ban Thánh Mẫu Chầu Bảy tại đền Mỏ Bạch ở Kim Giao, Mỏ Bạch, thành phố Thái Nguyên. Đền là nơi thời chính của Chầu Bảy và Cô Bảy.

Đền Mỏ Bạch là nơi thờ danh tướng Dương Tự Minh – người đã có công dẹp giặc ngoại xâm, giữ yên bờ cõi phía Bắc của Tổ quốc dưới vương triều nhà Lý. Ngoài ra, đền còn thờ Thánh Mẫu Chầu Bẩy có công dạy dân trồng lúa nước, trồng dâu nuôi tằm, dệt vải, chăn nuôi. Và Cô Bảy Kim Giao còn cả tại đền Tân La (Dốc Lã, Bảo Khê, Hưng Yên).

Tham khảo


  1. Oản Cô Tâm: https://oancotam.com/chau-bay/
  2. Wikia Đạo Mẫu: https://dao-mau.fandom.com/vi/wiki/C%C3%B4_B%E1%BA%A3y_Kim_Giao
  3. gianthoviet.com: https://gianthoviet.com/tin-tuc/su-tich-co-bay-kim-giao/
  4. phuday.com: https://phuday.com/su-tich-co-bay-tan-la-co-bay-kim-giao.html
Chấm điểm
Chia sẻ
Cô Bảy Kim Giao CN (900 × 600 px) (1)

Nguồn gốc

  • Thánh cô kề cận bên Chầu Bảy Kim Giao

Phủ / Nơi cai quản

  • Nhạc phủ

Danh hiệu

  • Cô Bảy Kim Giao
  • Cô Bảy Mỏ Bạch
  • Cô Bảy Tân La

Trang phục

  • Trang phục màu tím hoặc chàm xanh

Nội dung chính

Hình ảnh
Nơi thờ tự
Nội dung đang được cập nhật.
Lễ hội
Nội dung đang được cập nhật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)