Cô Bảy Tuyên Quang

Giới thiệu


Thập Nhị Bộ Tiên Nàng (Thập nhị cô sơn trang) gồm 12 thánh cô theo hầu cận mẫu Thượng Ngàn. Danh xưng các cô được nhân dân gọi theo tên của từng địa phương như Cô Cả Núi Dùm, Cô Đôi Bắc Lệ, Cô Bơ Thượng Ngàn, … tất cả đều liên quan đến những vùng đất có núi non trùng điệp. Các cô không phải thập nhị thánh cô trong Tứ Phủ Thánh Cô. Đôi khi các cô vẫn giá ngự trong các nghi thức hầu đồng và có y phục khác nhau. Cô Bảy Tuyên Quang cũng như vây.

Đặc điểm


Thần tích về Cô bảy Tuyên Quang không được ghi lại nhiều, chỉ được ghi chép lại trong những bản văn chầu Thập Nhị Bộ Tiên Nàng:
Cô nàng bảy đứng hầu chầu trực
Dâng đỉnh trầm thơm nức mùi hương,
Chuyên cần mọi việc đảm đang
Dâng hoa cúng quả, dịu dàng sớm khuya.
hay
… Cô Nàng Bảy Tuyên Quang giáng trần.
Pháp đằng vân anh linh biến hoá,
Các Mán Mường Mọi xá đều kinh….
(Trích Bản văn chầu Thập Nhị Bộ Tiên Nàng)

Thờ phụng


Cô Bảy không có đền thờ riêng. Hiện nay, Cô Bảy được phối thờ chung tại Động Sơn Trang cùng Thập Nhị Tiên Cô Sơn Trang chính Động là chúa bà Sơn Trang. 
Cỗ mặn mâm sơn trang gồm những đồ đặc sản Việt Nam: cua, ốc, lươn, ớt, chanh quả…Nếu có gạo nếp cẩm nấu xôi chè thì cũng thuộc vào lễ này.

Tham khảo


  • https://daomau.fandom.com
  • https://tramtamlinh.com/thap-nhi-bo-tien-nang-trong-tin-nguong-tho-mau/
Chấm điểm
Chia sẻ
cô bảy

Phủ / Nơi cai quản

  • Động Sơn Trang
  • Thượng Ngàn

Danh hiệu

  • Cô Bảy Tuyên Quang

Nội dung chính

Hình ảnh
Nơi thờ tự
Nội dung đang được cập nhật.
Lễ hội
Nội dung đang được cập nhật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)