Cô Bé Chín Tư (Cô Bé Lục Cung)

Cô Bé Chín Tư (Cô Bé Lục Cung)

Giới thiệu


Cô Bé Lục Cung hay còn gọi là Cô Bé Chín Tư. Cô là thánh cô bản đền hầu cận kề bên cạnh Chầu Lục Cung Nương nên còn được gọi là Cô Bé Lục Cung. 

Sự tích


Sự tích về Cô Bé Lục Cung không có nhiều. Tương truyền Cô là thánh cô người Nùng (có tài liệu cho rằng Cô là người Tày – điều này không đúng vì nơi này là nơi sinh ngụ của người Nùng), thuộc đất Hữu Lũng, Lạng Sơn. Thủa sinh thời là người con gái xinh đẹp nết na có tài chữa bệnh. Cô thường đi khắp rừng sâu núi thẳm để hái thuốc cứu người. Vậy nên khi hiển thánh, Cô Bé vẫn thường được muôn dân tôn là tiên cô có tài chữa bệnh cứu người. Vì vậy, ai có bệnh thường đổ về về cửa cô để xin thuốc tiên trị bệnh.

Có thuyết nói rằng cô là tiên cô hầu cận Chúa Thượng Ngàn (Chúa Sơn Trang) nên cô còn được gọi là Cô Bé Lục Cung Sơn Trang.

Đền thờ


Cô Bé Lục Cung không có đền thờ riêng. Hiện nay Cô Bé Lục Cung chính là thánh cô trấn giữ bản đền Lục Cung Chín Tư. Cung thờ cô được xây ngay cạnh chính cung đền Chầu Lục tại thôn Chín Tư, Hữu Lũng, Lạng Sơn. Đền Lục Cung còn là nơi thờ chính của Chầu Lục Cung Nương hay còn được gọi là Đền Chín Tư.

Thỉnh mời cô bé Lục Cung
Miệng cười huê nở lưng ong dịu dàng
Suối rừng Hữu Lũng sơn trang
Cảnh tiên giá ngự thạch bàn sơn khê

Hầu giá


Trong hàng Tứ Phủ Thánh Cô, Cô Bé Lục Cung rất hay về ngự đồng, tuy là thánh cô bản đền nhưng các thanh đồng đạo quan thường thỉnh bóng Cô ngự đồng không chỉ khi về đền Lục Cung, về đất Lạng Sơn mà cả khi khai đàn mở phủ hay trong cả những dịp hầu vui, đón tiệc tiên thánh.

Cô Bé Lục Cung khi loan giá ngự đồng thường mặc áo lam hoặc áo tím chàm (ngắn vạt rộng tay). Cô ngự đồng khai cuông rồi múa mồi như các tiên cô trên Thượng Ngàn khác.

Tham khảo


  • https://phuday.com/su-tich-va-ban-van-co-be-luc-cung.html
  • https://vanhoatamlinh.com/co-be-luc-cung-la-ai-den-tho-o-dau/
Chấm điểm
Chia sẻ
Cô Bé Chín Tư

Nguồn gốc

  • Tứ phủ Thánh Cô

Phủ / Nơi cai quản

  • Trấn giữ bản đền Lục Cung Chín Tư, Hữu Lũng, Lạng Sơn.

Danh hiệu

  • Tiên cô

Trang phục

  • Mặc áo lam hoặc áo tím chàm (ngắn vạt rộng tay)

Nội dung chính

Hình ảnh
Nơi thờ tự
Nội dung đang được cập nhật.
Lễ hội
Nội dung đang được cập nhật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)