Giới thiệu


Trong Đạo Mẫu, Tứ Phủ Thánh Cô đứng sau Ngũ Vị Tôn Ông, Tứ Phủ Chầu bà, Tứ Phủ Quan Hoàng, đứng trên Tứ Phủ Thánh Cậu.Tứ Phủ Thánh Cô là 12 Thánh Cô trong Tứ Phủ. Trong 12 vị Thánh Cô thì có 4 vị thánh cô thường xuyên ngự đồng là: Cô Đôi Thượng Ngàn, Cô Bơ Thoải, Cô Chín Sòng Sơn và Cô Bé Đông Cuông.

Cô Bé Thượng Ngàn là Tiên Cô mà tên gọi thường được đặt theo tên các địa danh, các đền thờ. Các vị cô bé đều là những bộ nàng trên Tòa Sơn Trang, hầu Mẫu Thượng Ngàn, có rất nhiều cô bé trên khắp các cửa rừng lớn nhỏ. Các cô về mặc quần áo thổ cẩm, chân quấn xà cạp, đeo kiềng bạc, tay cầm ô, vai đeo gùi. Cô bé Đen hay cũng được gọi là Cô Bé Sóc (Miền Nam)

Thân thế


Cô Bé Đen hay cô bé Sóc là cô bé kề cận Mẫu Chúa Bạch cùng với cô Ba Sa Thạch được thờ tại thị xã Bình Long tỉnh Bình Dương.
Tương truyền cô bé là nhân thần, cô hiển thánh trong phạm vi một buôn làng. Cô là người dân tộc nên người Sài gòn vẫn gọi là sóc Mọi, khi ngự đồng cô hay đánh phấn đen, lễ vật dâng cô bé Sóc nhất thiết là phải có khoai lang sống.
Còn gọi là Cô Bé Đen, mặc khăn áo đen và hồng. Về đồng múa mồi, dùng nhang chữa bệnh. Cô đánh phấn màu đen, phấn đỏ cô để ban khen cho thanh đông cô. Hay về đồng tại Miền Nam.

Về đồng cô đánh phấn đen
Cô để phấn trắng ban khen cho đồng

Tham khảo


  • https://vanhoatamlinh.com/tu-phu-thanh-co-12-thanh-co-trong-tu-phu/
  • https://dothocungtamlinh.com/co-ban-den-ban-canh-gom-nhung-ai/
Chấm điểm
Chia sẻ
Cô Bé Đen

Nguồn gốc

  • Là cô bé kề cận Mẫu Chúa Bạch
  • Là nhân thần hiển linh

Phủ / Nơi cai quản

  • Thị xã Bình Long , Bình Dương

Danh hiệu

  • Cô Bé Đen
  • Cô Bé Sóc

Trang phục

  • Màu áo ngự về đồng là màu đen hồng

Nội dung chính

Hình ảnh
Nơi thờ tự
Nội dung đang được cập nhật.
Lễ hội
Nội dung đang được cập nhật.

Một bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)