Cô Bé Đèo Kẻng

Giới thiệu


Trong Tứ Phủ Thánh Cô, Cô bé Thượng Ngàn là một trong những vị thánh cô rất hay ngự đồng. Tại khu vực phía bắc có rất nhiều đền thờ cô bé Thượng Ngàn, mỗi một đền thờ lại gọi danh xưng của cô cũng khác nhau. Cô bé Thượng Ngàn thờ tại đền Đèo Kẻng (Thất Khê) gọi là Cô bé Đèo Kẻng, gọi như vậy là gọi theo tên địa danh thờ phụng. Cũng có quan niệm cho rằng mỗi một tên gọi của cô Bé Thượng Ngàn tại các địa danh như vậy là một lần cô hiện thân và có những thần tích riêng của cô khi giáng sinh để cứu nhân độ thế.

Thần tích


Tại đền Đèo Kẻng (Thất Khê), cô bé Thượng Ngàn được gọi là cô bé Đèo Kẻng là cô bé bản đền, cai quản bản đền Đèo Kẻng, là cô bé rất đành hanh. Cô bé Đèo Kẻng chấn giữ cửa rằng Thất Khê (cung rừng này một cửa vào là cửa Suối Lân do Cô Năm Suối Lân trấn giữ, cửa ra là cửa Thất Khê do Cô Bé Đèo Kẻng trấn giữ). Vì vậy du khách thập phương đi lễ trên đất Lạng nên đến cửa cô cầu an cầu lộc cầu tài. Theo một số quan niệm cô bé Đèo Kẻng hầu cận các 12 vị chúa chữa thờ tại đền Đèo Kẻng. Mười hai vị chúa chữa là 12 vị người dân tộc với các dân tộc khác nhau, nhưng đều được các dân tộc thiểu số tập chung lại thờ 1 nơi. Khi về ngự đồng cô mặc quần áo thổ cẩm, chân quấn xà cạp, đeo kiềng bạc, tay cầm ô, vai đeo gùi.

Người hợp căn hợp mệnh sẽ mang căn Cô. Người có căn Cô Bé thường rất dễ tính, tính cách vui vẻ, hòa đồng thậm chí là hơi tinh nghịch như một cô bé. Ngoài ra, nếu cô cho lộc, người này cũng sẽ làm ăn thuận lợi, có tiền có của.

Quở đến ai trong dạ bồi hồi
Ruột gan nóng sốt như sôi như bào
Đặt mình là thấy chiêm bao
Đã hay đau ốm lại hao tốn tiền
Biết ra thời nhẹ như tên
Nếu mà không biết như thuyền bỏ neo
Quở cho trăm chứng hiểm nghèo
Khi thời lội suối lúc trèo lên cây
Làm cho lòng dạ vơi rầy
Cơm ăn chẳng được nước rầy cầm hơi
Thuốc vào lại vã mồ hôi
Phép thành uy trời khôn đổi được đâu
Còn ai trốn tránh chưa hầu
Biết danh Cô Bé phải mua về đền
Đôi hài quả nón dâng lên
Tiến về thánh phủ, trình lên bơ tòa
Độ người đi nụ về hoa
Đi tươi về tốt đi xa về gần
Ai thời có phúc cho phần
Thay quyền vương mẫu câm cân cõi phàm
Thương ai núi ngọc non vàng
Cho buôn may bán đắt nhẹ nhàng thảnh thơi
Cô lại cho tài lộc hơn người
Phúc cao thọ hưởng đời đời ấm no
Tâm thành khấn nguyện cô cho.

Tham khảo


  • http://truyenxuatichcu.com/than-thoai-viet-nam/su-tich-co-be-thuong-ngan.html
  • http://tuphuthanhmau.blogspot.com/2016/04/co-be-thuong-ngan.html
  • https://tamlinh.org/ban-hat-van-co-be-thuong-ngan-day-du-nhat.html
Chấm điểm
Chia sẻ
Cô Bé Đèo Kẻng

Nguồn gốc

  • Cô Bé Thượng Ngàn

Phủ / Nơi cai quản

  • Hầu Mẫu tại Đền Đèo Kẻng (Lạng Sơn)
  • Chấn giữ cửa rừng Thất Khê

Danh hiệu

  • Cô bé Đèo Kẻng

Trang phục

  • Mặc quần áo thổ cẩm, chân quấn xà cạp, đeo kiềng bạc, tay cầm ô, vai đeo gùi

Nội dung chính

Hình ảnh
Nơi thờ tự
Nội dung đang được cập nhật.
Lễ hội
Nội dung đang được cập nhật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)