Cô Mười Một Đồng Nhân

Cô Mười Một Đồng Nhân

Giới thiệu


Cô Mười Một Đồng Nhân cùng với các thánh cô hầu Chúa Bà Sơn Trang Thượng Ngàn. Danh xưng các cô được nhân dân gọi theo tên của từng địa phương như Cô Cả Núi Dùm, Cô Đôi Bắc Lệ, Cô Bơ Thượng Ngàn, … tất cả đều liên quan đến những vùng đất có núi non trùng điệp. Mỗi cô mỗi phép đều rất thông minh tài năng giúp Mẫu Thượng Ngàn cai quản núi rừng, cứu nhân độ thế, giúp người trần gian.

Bản văn


Cô Mười Một ngự Đồng Nhân.
Khi chơi quán Sở lầu Tần ngao du.
Quê nhà Cô ở Trang Chu,
Rong chơi rừng núi ngao du Mán Mường.

                             (Bản văn Chầu 1 – Thập Nhị Bộ Tiên Nàng)

Cô Mười Một thuộc đường phù chú,
thỉnh Cô về giáng phó đồng nhân,
trừ tà trị bệnh như thần,
thơm danh nức tiếng xa gần biết tay
Danh xưng Cô Mười Một Đồng Nhân

                             (Bản văn Chầu 2 – Thập Nhị Bộ Tiên Nàng)

Thờ Phụng


Cũng giống như các thánh cô Sơn Trang, Cô Mười Một Đồng Nhân không có đền thờ riêng, cô được thờ tại Động Sơn Trang. Chúa Sơn Trang được coi là Mẫu Đệ Nhị Thượng ngàn cai quản tam thục lập động, thập nhị tiên nàng, bát bộ sơn trang. Trong tòa sơn trang chia làm 12 Chốn Mán, 12 Chốn Mường, 12 chốn man di Thổ tộc cho nên mới gọi là tam thập lục động sơn lâm sơn trang và 82 cửa rừng, 72 cửa biển, bát bộ sơn trang (8 tướng trai) thập nhị bộ tiên nàng (12 tướng gái)

Văn khấn ban Sơn Trang

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con kính lạy Đức chúa Thương Ngàn đỉnh thương cao sơn triều mường Sơn tinh công chúa Lê Mại Đại Vương ngọc điện hạ.

Con kính lạy Đức Thượng Ngàn chúa tể Mị Nương Quế Hoa công chúa tối tú tối linh, cai quản ba mươi sáu cửa rừng mười hai cửa bể.

Con kính lạy chư Tiên, chư Thánh chư Thần, Bát bộ Sơn trang, thập nhị Tiên Nàng, Thánh cô Thánh cậu, Ngũ hổ Bạch xà Đại tướng.

Hương tử con là…………………….

Ngụ tại………………………..

Nhân tiết……………Chúng con thân đến phủ chúa trên ngàn, đốt nén tâm hương kính dâng lễ vật, một dạ chí thành, chắp tay khấn nguyện. Cúi xin lượng cả bao dung, thể đức hiếu sinh, phù hộ độ tri cho chúng con cùng cả gia quyến chín tháng đông, ba tháng hè được sức khỏe dồi dào, phúc thọ khang ninh, lộc tài vượng tiến, công việc hanh thông, vạn sự tốt lành.

Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin chứng giám, phù hộ độ trì.

Nam mô a di Đà Phật!

Tham khảo


  • https://dao-mau.fandom.com/vi/wiki/
  • https://tramtamlinh.com/thap-nhi-bo-tien-nang-trong-tin-nguong-tho-mau/
Chấm điểm
Chia sẻ
cô 11

Nguồn gốc

  • Là một trong những Thánh cô hầu Chúa Bà Sơn Trang

Phủ / Nơi cai quản

  • Động Sơn Trang

Danh hiệu

  • Cô Mười Một Đồng Nhân

Nội dung chính

Hình ảnh
Nơi thờ tự
Nội dung đang được cập nhật.
Lễ hội
Nội dung đang được cập nhật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)