Cô Nhất Vân Đình

Giới thiệu


Cô Nhất Vân Đình là vị tiên cô nằm trong hệ thống thần linh tứ phủ. Cô Nhất Vân Đình là thánh cô bản đền bản cảnh tuy nhiên sự anh linh đức độ, linh ứng phù trợ cho muôn dân đã được nhân dân tôn kính phụng thờ đưa vào phối thờ trong tứ phủ.

Sự tích


Tư liệu về Cô Nhất Vân Đình không có nhiều. Chỉ biết rằng tại vùng đất Ứng Hòa tương truyền, Cô Nhất Vân Đình là một người con gái tuẫn tiết thác hóa lưu thủy về mảnh đất Ứng Hòa hiển linh phù trợ nhân dân được sắc phong tiên cô đệ nhất.

Trời Nam tú khí trung linh
Ứng Hòa có xã Vân Đình danh vang
Non xanh nước bạc đồng vàng
Bốn phương tấp nập phố phường đông vui
Bao cơn vật đổi sao rời
Dấu xưa còn lại nhớ người nữ trinh
Có cô Đệ Nhất Vân Đình
Theo dòng nước bạc anh linh khác thường
Xót đòi duyên trái tang thương
Mượn dòng nước bạc thân phàm xá chi.

Tham khảo


  • https://phuday.com/thap-nhi-tien-co.html#Co_Ca_De_NhatCo_Ca_Nui_Dum_Co_Ca_Van_Dinh
  • https://oancotam.com/he-thong-than-linh-tu-phu-trong-dao-mau/#11_Thap_Nhi_Co_Son_Trang
Chấm điểm
Chia sẻ
Cô Nhất Vân Đình

Nguồn gốc

  • Thần linh Tứ Phủ

Phủ / Nơi cai quản

  • Vùng đất Ứng Hòa

Danh hiệu

  • Thánh Cô

Nội dung chính

Hình ảnh
Nơi thờ tự
Nội dung đang được cập nhật.
Lễ hội
Nội dung đang được cập nhật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)