Cô Sáu Đồi Ngang

Giới thiệu


Cô Sáu Đồi Ngang là cô thứ sáu trong Thập Nhị Bộ Tiên Nàng Sơn Trang đi theo hầu Chúa Bà Sơn Trang Sơn Lâm. Chúa Sơn Trang thờ trong Động Sơn Trang chính là hiện thân của Mẫu Thượng Ngàn trong Tam Tòa Thánh Mẫu. Căn các cô tuy đôi lúc có về ngự đồng nhưng đây không phải 12 vị Thánh Cô trong Tứ phủ Thánh cô trong Tín ngưỡng thờ Mẫu.

Thần tích


Nét yểu điệu đong đưa Cô Sáu,
trước điện tiền quỳ tấu nhanh trai,
nhập thần xuất thánh đại tài,
thượng ngàn, thủy phủ, dưới trời thiếu đâu
Danh xưng Cô Sáu Đồi Ngang
                (Trích văn chầu Thập Nhị Bộ Tiên Nàng)

Cô Sáu Đồi Ngang là người con gái xinh đẹp nết na, yểu điệu, lại có tài, cô có thể xuất thần nhập thành đại tài, cô có thể lên ngàn xuống biển. Ở đâu đói khổ cơ hàn nhất tâm về bái yết cửa cô, cô ban tài tiếp lộc.

Thờ phụng


Cô Sáu Đồi Ngang thường được phối thờ chung tại Động Sơn Trang cùng Thập Nhị Tiên Cô Sơn Trang, chính Động là chúa bà Sơn Trang. Chúa Sơn Trang thờ trong Động Sơn Trang chính là hiện thân của Mẫu Thượng Ngàn trong Tam Tòa Thánh Mẫu.

Cỗ mặn mâm sơn trang gồm những đồ đặc sản Việt Nam: cua, ốc, lươn, ớt, chanh quả…Nếu có gạo nếp cẩm nấu xôi chè thì cũng thuộc vào lễ này.
Theo lệ thường, khi sắm lễ mặn cúng sơn trang, người ta thường sắm theo con số 15:15 con ốc, cua, 15 quả ớt, chanh hoặc có thể chỉ cần 1 quả nhưng được khía ra làm 15 phần… Con số 15 này tương ứng với 15 vị được thờ tại ban sơn trang (1 vị chúa Sơn Trang, 2 vị hầu cận, 12 cô Sơn Trang).

Tham khảo


  • https://daomau.fandom.com/vi/wiki/
  • http://truyenxuatichcu.com/than-thoai-viet-nam/son-trang.html
Chấm điểm
Chia sẻ
cô sáu

Nguồn gốc

  • Là Tiên cô thứ sáu trong Thập Nhị Bộ Tiên Nàng Sơn Trang

Phủ / Nơi cai quản

  • Động Sơn Trang

Danh hiệu

  • Cô Sáu Đồi Ngang

Nội dung chính

Hình ảnh
Nơi thờ tự
Nội dung đang được cập nhật.
Lễ hội
Nội dung đang được cập nhật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)