Cô Sáu Sơn Trang

Cô Sáu Sơn Trang là Thánh Cô thứ sáu trong hàng Tứ Phủ Thánh Cô, sau Cô Năm Suối Lân, trước Cô Bảy Kim Giao.

Thần tích


Cô vốn là là người Nùng ở đất Hữu Lũng, Lạng Sơn. Có thuyết thì nói rằng Cô Sáu là tiên cô kề cận bên cửa Chúa Thượng Ngàn ở đất Trang Châu (chưa xác định rõ), còn lại đa phần đều thống nhất rằng Cô Sáu là người kề cận Chầu Lục Cung Nương nên Cô mới được gọi là Cô Sáu Lục Cung hay còn có danh khác là Cô Sáu Sơn Trang. Khi nhân dân lập đền thờ phụng Chầu Bà, vẫn thỉnh Cô Sáu là cô trấn bản đền Lục Cung.

Ngoài ra, theo một số tích cũ kể lại, Cô Sáu Lục Cung sinh thời là người con gái xinh đẹp nết na, lại có tài chữa bệnh. Cô thường đi khắp rừng sâu núi thẳm để hái thuốc cứu người vậy nên khi hiển thánh, Cô Sáu vẫn thường được muôn dân tôn là tiên cô có tài chữa bệnh cứu người. Dân chúng khắp nơi về cửa Cô để xin thuốc tiên trị bệnh. Khi Cô lên ngàn hái thuốc thì cầm thú reo ca, voi quỳ hổ phục bên đường cô đi.

Cô Sáu Sơn Trang cũng nổi tiếng đành hanh trên đời, nghiêm khắc trừng trị kẻ nào nhạo báng cửa Cô. Cô đặc biệt ghét người ăn nói quanh co, ăn không nói có.

Thờ phụng


Cô Sáu không có đền thờ riêng. Hiện nay Cô Sáu Lục Cung chính là thánh cô trấn giữ bản đền Lục Cung Chín Tư. Cung thờ cô được xây ngay cạnh chính cung đền Chầu Lục tại thôn Chín Tư, Hữu Lũng, Lạng Sơn. Đền Lục Cung còn là nơi thờ chính của Chầu Lục hay còn gọi là Chầu Sáu Lục Cung, Chầu Lục Cung. Đôi khi đền Lục Cung còn được gọi là Đền Chín Tư.

Tham khảo


 1. Oản Cô Tâm: https://oancotam.com/co-sau-son-trang/
 2. Wikia Đạo Mẫu: https://dao-mau.fandom.com/vi/wiki/C%C3%B4_S%C3%A1u_S%C6%A1n_Trang
 3. tamlinh.org: https://tamlinh.org/co-sau-luc-cung-co-sau-son-trang-la-ai.html
 4. hoinhattam.com: https://hoinhattam.com/van-co-sau-son-trang/
Chấm điểm
Chia sẻ
s

Nguồn gốc

 • Thánh Cô thứ sáu trong hàng Tứ Phủ Thánh Cô, sau Cô Năm Suối Lân, trước Cô Bảy Kim Giao.

Phủ / Nơi cai quản

 • Nhạc Phủ

Danh hiệu

 • Cô Sáu Sơn Trang
 • Cô Sáu Lục Cung

Trang phục

 • Trang phục màu lam hoặc tràm tím
 • Đầu chít khăn xanh
 • Trầm cài lược dắt

Nội dung chính

Hình ảnh
Nơi thờ tự
Lễ hội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)