Cô Tư Tây Hồ

Cô Tư Tây Hồ Vuông

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Địa điểm thờ tự:
Nguồn gốc:
Phủ / Nơi cai quản:
  • Địa phủ
Danh hiệu:
  • Cô Tư Tứ Tổng Tây Hồ
  • Cô Tư Ỷ La (có thể)
Trang phục:
  • Màu sắc đại diện: vàng

 

Cô Tư Địa Phủ là Thánh Cô thứ tư trong hàng Tứ Phủ Thánh Cô, sau Cô Bơ Thoải, trước Cô Năm Suối Lân.

Cô Tư xinh đẹp, dịu dàng, giỏi giang nên Mẫu rất yêu quý, thường cho Cô theo hầu cận bên cạnh mình.

Thần tích


Theo những gì còn lưu truyền đến đời nay, không có nhiều thần tích nói về sự xuất hiện cũng như ngày đản tiệc Cô Tư Tây Hồ. Có thể dựa trên danh hiệu Cô, ta ước đoán Cô từng giáng hiện tại vùng Tây Hồ, Hà Nội. Minh chứng đền thờ cô Tư Tây Hồ là tại Phủ Tây Hồ nằm ven bờ Hồ Tây và tại đình Tứ Liên cách Phủ hơn 2km đều có ban thờ Cô Tư.

“Ai ơi Tứ Tổng Tây Hồ

Hỏi thăm cho tới đền thờ cô Tư”.

Cô Tư Địa Phủ có phải Cô Tư Ỷ La ?


Cô Tư Ỷ La là thánh cô được thờ tại đền Ỷ La, tỉnh Tuyên Quang. Có hai luồng ý kiến trái chiều như sau:

  • Cô Tư Ỷ La chính là Cô Tư Địa Phủ. Đền Ỷ La ở Tuyên Quang thờ Mẫu Ỷ La (tức Mẫu Thiên, đồng nhất với Mẫu Liễu Hạnh), nên Cô cũng được thờ ở đó để theo hầu Mẫu.
  • Cô Tư Ỷ La là một trong số các cô Thập Nhị Tiên Nàng, theo hầu Mẫu Thượng Ngàn. Vì Cô giáng trần ngay tại mảnh đất Ỷ La nên được phối thờ cùng với Mẫu Ỷ La.

Địa điểm thờ tự


Cô Tư Tây Hồ còn một danh hiệu khác là Cô Tư Tứ Tổng Tây Hồ. Dựa theo tên danh hiệu, có thể đoán rằng Cô từng giáng hiện tại đất Tây Hồ, Hà Nội. Hiện nay trong Phủ Tây Hồ đình Tứ Liên cách Phủ Tây Hồ hơn 2 km đều có ban thờ Cô Tư. Dân gian vẫn còn câu ca:

“Ai ơi Tứ Tổng Tây Hồ
Hỏi thăm cho tới đền thờ Cô Tư”

Tham khảo


  1. Oản Cô Tâm: https://oancotam.com/co-tu-tay-ho/
  2. Wikia Đạo Mẫu: https://dao-mau.fandom.com/vi/wiki/C%C3%B4_T%C6%B0_%C4%90%E1%BB%8Ba_Ph%E1%BB%A7
Hình ảnh

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hình ảnh