CÔNG ĐỒNG TRẦN TRIỀU

Tín ngưỡng thờ Công Đồng Trần Triều, đứng đầu là Đức Thánh Trần, là tín ngưỡng dân gian của người Việt, được hình thành qua quá trình thánh hóa, thần hóa các nhân vật lịch sử có thật thời nhà Trần. Những người có công lớn trong cuộc kháng chiến 3 lần chống quân Nguyên Mông, giữ yên nước nhà. Trong đó, người được nhân dân ghi nhớ công ơn nhất và tôn sùng nhất đó chính là Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Trong tâm thức người dân, ông là người phù hộ cho sự nghiệp chống giặc ngoại xâm, bảo vệ đất nước, thời bình, ông bảo hệ quốc thái dân an, giúp nhân dân diệt trừ tà ma, chữa bệnh, ban tài phát lộc.

Công đồng Trần Triều gồm các vị thánh

 1. Đức Đại Vương Trần Triều – Danh hiệu: Đức Thánh Trần, Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn – Màu đại diện: màu đỏ
 2. Vương Phụ – An Sinh Vương Trần Liễu.
 3. Vương Mẫu – Thuận Thiên Hoàng Hậu và Thiên Đạo Quốc Mẫu
 4. Phu nhân – Thiên Thành Công Chúa/ Nguyên Từ Quốc Mẫu
 5. Tứ Vị Vương Tử – con trai Đức Thánh Trần – Màu đại diện: màu đỏ – gồm các vị thánh:
  1. + Đức Thánh Cả
  2. + Đức Thánh Phó
  3. + Đức Thánh Tam
  4. + Đức Thánh Tứ
 6. Nhị Vị Vương Cô
  1. Vương Cô Đệ Nhất – Màu đại diện:màu đỏ
  2. Vương Cô Đệ Nhị – Màu đại diện: màu vàng hoặc xanh lá
 7. Lục Tướng Trần Triều – Màu sắc đại diện: màu đỏ
  1. Phạm Ngũ Lão
  2. Yết Kiêu
  3. Dã Tượng
  4. Nghĩa Xuyên tướng quân
  5. Hùng Thắng tướng quân
  6. Huyền Quang tướng quân
 8. Đức Ông Tả Hữu
 9. Vương Tôn
  1. Cô Bé Cửa Suốt – Màu sắc đại diện: màu trắng
  2. Cậu Bé Cửa Đông – Màu sắc đại diện: màu vàng hoặc trắng
 10. Ngũ Hổ Đại Tướng: gần tương tự hạ ban trong hệ thống thần linh Tứ Phủ

Tư liệu tham khảo

 1. Wikipedia
 2. http://tuphuthanhmau.vn/
 3. Đạo Mẫu Việt Nam – Ngô Đức Thịnh
 4. Tín ngưỡng Tam Tứ Phủ và Thờ Thánh Việt Nam – Bùi Hùng Thắng
Chấm điểm
Chia sẻ
ĐỨC THÁNH TRẦN

Nội dung chính

Hình ảnh
Nơi thờ tự
Nội dung đang được cập nhật.
Lễ hội
Nội dung đang được cập nhật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)