Đại Thế Chí Bồ Tát

Đại Thế Chí Bồ Tát

Tên gọi

Đại thế Chí Bồ Tát ( tiếng Hán: 大勢至菩薩) là vị đại Bồ Tát đại diện cho ánh sáng và trí tuệ trong Phật Giáo Đại Thừa. Sở dĩ có tên gọi này vì theo sự tích, mỗi khi Ngài di chuyển thì cả đất trời như xảy ra cơn địa chấn lớn. Ngài còn có những danh xưng khác như là Đắc Đại Thế Bồ Tát, Đại Tinh Tấn Bồ Tát, Vô Lượng Quang Bồ Tát, Linh Cát Bồ Tát,… hoặc gọi vắn tắt là Thế Chí.

Ngoại hình

Theo tài liệu từ Tây Phương Nam Thánh, Ngài là vị Bồ Tát đứng bên phải của Đức Phật A Di Đà, cổ đeo chuỗi anh lạc và tay cầm hoa sen màu xanh. Toàn thân Ngài tỏa ra một màu vàng tím sáng lấp lánh, có thể soi chiếu khắp nhân gian, khiến cho chúng sinh nếu hữu duyên thì có thể tận mắt nhìn thấy. 

Thiên quan của Bồ Tát Đại Thế Chí có 500 bảo hoa, trên mỗi bảo hoa lại có 500 bảo đài. Tóc của Ngài búi lại giống như hoa sen đỏ, trên búi tóc có bảo bình, chứa đầy ánh sáng trí tuệ. Ngoài ra, các đặc điểm khác của Ngài cũng không khác biệt nhiều so với Bồ Tát Quan Thế Âm.

Nguồn gốc và sự tích

Thuở xa xưa ở thế giới Vô Lượng Đức Tựu An Lạc có Đức Phật hiệu Kim Quang Sư Tử Du Hỷ thị hiện để hóa độ chúng sanh. Lúc bấy giờ trong nước đó có ông vua hiệu là Oai Đức chuyên dùng chánh pháp để trị dân nên được gọi là Pháp Vương. Vị vua này rất kính thờ Phật Kim Quang Sư Tử Du Hỷ. Một hôm, nhà vua ngồi tọa thiền Tam muội đến khi xuất định thì thấy hai hoa sen mọc ở hai bên tả hữu và trong mỗi hoa sen có mỗi đồng tử. Nhà vua cùng hai đồng tử cùng đến chỗ Phật để nghe pháp. Vua Oai Đức đó là tiền thân của Phật Thích Ca và hai vị đồng tử chính là Bồ tát Quán Thế Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí.

Lại một thủa khác, Bồ Tát Đại Thế Chí khi chưa xuất gia học đạo, thì Ngài chính là con thứ hai của vua Vô Tránh Niệm tên là Ni Ma Thái Tử. Ngài vâng lời phụ vương phát tâm cúng dường Phật Bảo Tạng và phát nguyện độ sanh.

Trong khi đó, thì Ngài cũng còn tu Bồ tát Đạo, làm việc Phật sự, dạy dỗ mọi người và làm những sự lợi ích cho các loài hữu tình để mà cầu mau đặng hoàn mãn các món công hạnh đã thệ nguyện. Đến chừng Phật Biến Xuất Nhất Thiết Công Đức Quang Minh Sang Vương Như Lai diệt độ rồi, thì ngài sẽ thành đạo, kế ngôi Phật truyền chánh pháp mà hóa độ chúng sinh.

Phật Bảo Tạng nghe mấy lời của Ni Ma Thái tử nguyện ở trên, liền thọ ký rằng: “Theo như lòng của ngươi muốn thành tựu một thế giới rộng lớn trang nghiêm, thì qua đời vị lai, trải hằng hà sa kiếp, sau này làm Bồ tát hiệu là Đại Thế Chí, phụ tá bên cạnh đức Phật A Di Đà ở cõi Cực Lạc. Và, sau nữa ngươi sẽ thành Phật hiệu là “Thiên Trụ Công Đức Bảo Vương” ở thế giới Đại Thế”.

Ý nghĩa hình tượng

Theo ghi chép của Vô Lượng Thọ Kinh, vị Bồ Tát này là đại diện của ánh sáng trí tuệ, soi sáng con đường chính đạo cho chúng sinh, giúp chúng sinh rời xa cõi ác và đạt được sức mạnh vô thượng. Trong Phật giáo, vị Bồ Tát này cũng thường xuyên được nhắc đến và đạt được sự sùng bái nhất định.

Theo phong Thuỷ, Đại Thế Chí Bồ Tát chính là vị Phật bản mệnh của người tuổi Ngọ, giúp họ luôn thuận buồm xuôi gió và đạt được thành công trong sự nghiệp.

Thờ phụng 

Lễ vía của Đại Thế Chí Bồ Tát diễn ra vào ngày 13 tháng 7 âm lịch hằng năm.

Đại Thế Chí Bồ Tát thường được thờ cùng với các vị Phật và Bồ Tát khác tại các đình, miếu, chùa. Khi thờ tại gia, Ngài thường được thờ độc tôn.

Tham khảo

  • Đại Thế Chí, Wikipedia, https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_Th%E1%BA%BF_Ch%C3%AD
  • Bồ Tát Đại Thế Chí trong Phật Giáo là ai?, https://phatgiao.org.vn/bo-tat-dai-the-chi-trong-phat-giao-la-ai-d39629.html
  • Sự tích Bồ Tát Đại Thế Chí, https://www.vienchuyentu.com/su-tich-bo-tat-dai-the-chi/
  • PHẬT ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT: ĐỨC PHẬT CỦA TRÍ TUỆ VIÊN MÃN, https://tuongphattrangia.com/phat-dai-the-chi-bo-tat/
  • Bồ Tát Đại Thế Chí là ai? Sự tích về cuộc đời của Ngài, https://dothobangdong.vn/bo-tat-dai-the-thi-la-ai-su-tich-bo-tatdai-the-chi/
  • Đại Thế Chí Bồ Tát – Phật Bản Mệnh Người Tuổi Ngọ, https://www.quatangphongthuy.vn/dai-the-chi-bo-tat-phat-ban-menh-nguoi-tuoi-ngo.html
  • CÁCH BÀI TRÍ TƯỢNG ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT ĐÚNG CHUẨN, PHÙ HỘ GIA ĐÌNH BÌNH AN, https://baolongbrass.com/cach-bai-tri-tuong-dai-the-chi-bo-tat-dung-chuan-phu-ho-gia-dinh-binh-an#:~:text=N%E1%BA%BFu%20Th%E1%BB%9D%20%C4%90%E1%BA%A1i%20Th%E1%BA%BF%20Ch%C3%AD,th%E1%BB%B7%20v%E1%BB%81%20v%E1%BB%8B%20tr%C3%AD%20t%E1%BB%91t.
  • Nhận biết tượng Phật Đại Thế Chí Bồ Tát, https://xuongtranhtuongphat.com/tuong-phat-dai-the-chi-bo-tat/

 

Chia sẻ
dai-the-chi-bo-tat-la-ai-1

Nội dung chính

Hình ảnh
Nơi thờ tự
Lễ hội
Nội dung đang được cập nhật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

pexels4035926