Đức Phật Dược Sư

Đức Phật Dược Sư

Tên gọi

Phật Dược Sư, chữ Hán: 藥師佛, nghĩa là “vị Phật thầy thuốc”. Ngoài ra Phật còn có những tên gọi khác là Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương ( 藥師琉璃光佛), Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, Dược Sư Như Lai, Dược Sư Lưu Ly Như Lai, Phật Đại Y Vương, Vương Thiện Đạo. Do bổn nguyện của Ngài là “cứu tất cả các bệnh khổ cho các chúng sinh” cho nên còn có tên Phật Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư.

Dược sư, nghĩa là thầy thuốc. Lưu ly là một loại ngọc màu xanh trong suốt. Lưu ly quang là ánh sáng ngọc lưu ly. Dược Sư Lưu Ly Quang Phật là vị Phật thông suốt tất cả y dược của thế gian và xuất thế gian, Ngài có thể chữa trị hết tất cả những thứ bệnh khổ của chúng sinh, những điên đảo vọng tưởng do tham, sân, si phiền não gây ra. Ánh sáng của Phật Dược Sư chiếu đến đâu đều phá hết những tăm tối vô minh của chúng sinh; đem lợi lạc và diệt trừ tất cả những bệnh khổ về thân và tâm, khiến cho họ xa lìa mê vọng mà hướng đến giác ngộ, giải thoát. 

Ngoại hình

Đức Phật Dược Sư thường được miêu tả ở tư thế ngồi, mặc 3 áo choàng của một tu sĩ Phật Giáo, trước ngực thường có chữ Vạn. Ngài có làn da màu xanh, tay trái Ngài cầm một lọ hoa màu lưu ly, tay phải đặt trên đầu gối phải, giữa ngón tay cái và ngón trỏ cầm thân cây Aruna hoặc Myrobalan.

 

 

Các vị Phật Dược Sư

Thông thường có bảy Đức Phật Dược Sư, hoặc 8 Đức Dược Sư (nếu cộng thêm Đức Thích Ca Mâu Ni). Bao gồm:

 1. Thiện Danh Xưng Cát Tường Vương Như Lai
 2. Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai
 3. Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh thành tựu Như Lai
 4. Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Như Lai
 5. Pháp Hải Lôi Âm Như Lai
 6. Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông Như Lai
 7. Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai

Ý nghĩa của Đức Phật Dược Sư

Đức Phật Dược sư là một đấng giác ngộ có lòng bi mẫn vô lượng đối với hết thảy chúng sinh. Ngài hộ trì chúng sinh tránh khỏi những đớn đau về tâm hồn và thể xác, khỏi những hiểm nguy, chướng ngại và giúp họ trừ diệt tam độc tham – sân – si, cội nguồn của mọi bệnh tật và nguy hại. Ngài là đấng Y vương Toàn giác.

Khi còn đang hành đạo Bồ Tát, Ngài đã phát ra 12 nguyện lớn có công năng cứu giúp hết thảy chúng sinh bị đói rách, bệnh tật, thân hình xấu xa, chuyển nữ thành nam… khiến họ được đầy đủ các thiện căn và thành tựu sở nguyện.

 1.  Phát hào quang chiếu sáng mọi chúng sinh. 
 2. Cho chúng sinh biết đến Nhất thiết trí của mình. 
 3. Cho chúng sinh thực hiện được sở nguyện. 
 4.  Hướng dẫn chúng sinh đi trên đường Đại thừa. 
 5. Giúp chúng sinh giữ giới hạnh. 
 6. Giúp chữa lành các thứ bệnh do sáu giác quan sinh ra.
 7.  Chữa bệnh thuộc về thân tâm cho mọi chúng sinh.
 8.  Cho phụ nữ tái sinh trở thành nam giới.
 9. Tránh cho chúng sinh khỏi rơi vào tà kiến và giúp trở về chính đạo. 
 10. Tránh cho chúng sinh sinh vào cõi ác và được sinh vào cõi lành.
 11. Đem thức ăn cho người đói khát. 
 12.  Đem áo quần cho người rét mướt.

Thờ phụng

Thông thường, tượng Phật dược sư hiếm khi được thờ một mình độc tôn mà sẽ được thờ cùng với các vị Phật và Bồ Tát khác. Trong đó phổ biến nhất là Tam Thế Phật (Phật quá khứ, Phật hiện tại và Phật tương lai), Dược Sư Tam Tôn (Phật Dược Sư, Bồ Tát Nhật Quang Biến Chiếu) và Thất Phật Dược Sư (như đã nêu trên). 

Tham khảo

 • Phật Dược Sư (Wikipedia), https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%ADt_D%C6%B0%E1%BB%A3c_S%C6%B0#:~:text=Ph%E1%BA%ADt%20D%C6%B0%E1%BB%A3c%20S%C6%B0%20(ti%E1%BA%BFng%20Ph%E1%BA%A1n,Nh%C6%B0%20Lai%20(Ph%E1%BA%A1n%3A%20Bhai%E1%B9%A3aijya%20guru
 • Phật Dược Sư là ai?, https://phatgiao.org.vn/phat-duoc-su-la-ai-d39705.html
 • Lược sử Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, https://www.cayboconganh.vn/tin-tuc/luoc-su-duc-phat-duoc-su-luu-ly-quang-nhu-lai-97.html
 • Đức Phật Dược sư, https://laodong.vn/lao-dong-cuoi-tuan/duc-phat-duoc-su-787723.ldo
 • CÁCH NHẬN DIỆN TƯỢNG PHẬT DƯỢC SƯ ĐƠN GIẢN, HỮU DỤNG NHẤT, https://baolongbrass.com/cach-nhan-dien-tuong-phat-duoc-su-don-gian-huu-dung-nhat
 • NGUỒN GỐC, HÌNH DÁNG VÀ Ý NGHĨA TƯỢNG PHẬT DƯỢC SƯ – PHẦN 1, https://medium.com/@tuongphatduocsucomposite/ngu%E1%BB%93n-g%E1%BB%91c-h%C3%ACnh-d%C3%A1ng-v%C3%A0-%C3%BD-ngh%C4%A9a-t%C6%B0%E1%BB%A3ng-ph%E1%BA%ADt-d%C6%B0%E1%BB%A3c-s%C6%B0-ph%E1%BA%A7n-1-97a638bca6a7

 

Chấm điểm
Chia sẻ
dai-the-chi-bo-tat-7

Nội dung chính

Hình ảnh
Nơi thờ tự
Lễ hội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)