Đức Thánh Tứ – Trần Quốc Hiện

Đức Thánh Tứ - Trần Quốc Hiện

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Lễ hội:
Nguồn gốc:

Con trai thứ tư của Hưng Đạo Đại Vương

Phủ / Nơi cai quản:

Đền Kiếp Bạc Hải Dương

Danh hiệu:
  • Hưng Trí Vương
  • Đức Thánh Tứ
Trang phục:

Ngài ít giáng ngự, nhưng khi giáng thì mặc áo đỏ và đi cờ kiếm.

Sơ lược


Trần Quốc Hiện (tiếng Trung: 陳國現; ? – ?) hay Trần Quốc Nghiễn (tiếng Trung: 陳國峴), là một tông thất hoàng gia Đại Việt thời nhà Trần trong lịch sử Việt Nam.

Thân thế


Sách sử không chép về thân thế của Trần Quốc Hiện. Nhưng căn cứ tước hiệu (Hưng Trí vương) thì ông có khả năng là con trai của Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn. Tư liệu dân gian thì cho rằng ông là con trai thứ tư của Trần Quốc Tuấn

Cuộc đời


Tháng 12 (ÂL) năm 1284, quân Nguyên xâm lược Đại Việt. Quân đội nhà Trần thất thế, phải liên tục rút chạy. Hưng Vũ vương Trần Quốc Nghiễn, Minh Hiến vương Trần Quốc Uất, Hưng Nhượng vương Trần Quốc Tảng, Hưng Trí vương Trần Quốc Hiện đốc suất 20 vạn quân các xứ Bàng Hà, Na Sầm, Trà Hương, Yên Sinh, Long Nhãn đến hội quân ở Vạn Kiếp, nghe theo quyền điều khiển của Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn.

Năm 1288, quân Nguyên lại sang xâm lược lần nữa, nhưng nhanh chóng thua chạy sau thất bại ở Bạch Đằng. Triều đình ban chiếu cho tướng lĩnh các nơi để quân Nguyên về nước, nhưng Hưng Trí vương vẫn cho quân đón đánh.

Năm 1289, triều định định công đánh giặc. Hưng Trí vương vì không tuân theo chiếu lệnh, nên dù có công mà không được thăng trật

Thờ phụng


Trong tín ngưỡng thờ Đức thánh Trần, Hưng Trí vương Trần Quốc Hiện là một trong Tứ vị vương tử
– Đức Thánh Cả – Trần Quốc Nghiễn.
– Đức Thánh Phó – Trần Quốc Uất.
– Đức Thánh Tam – Trần Quốc Tảng.
– Đức Thánh Tứ – Trần Quốc Hiện.

Tham khảo


  1. Quốc sử quán, Ngô Sĩ Liên (chủ biên), Đại Việt sử ký toàn thư.
  2. Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Hoàng Văn Lâu (dịch và chú thích), Hà Văn Tấn (hiệu đính), Đại Việt sử ký toàn thư (Tập 2), Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, 1998.
  3. Quốc sử quán, Khâm định Việt sử Thông giám cương mục.
  •  

Hình ảnh

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hình ảnh