Lục Điện Biện Thành Vương (Thập Điện Diêm Vương)

Lục Điện Biện Thành Vương (Thập Điện Diêm Vương)

Tên gọi

Biện Thành Vương (變成王) cũng gọi là Vua Biến thành, Biến tính vương. 

Vị trí trong hệ thống thần linh Đạo Lão

Là một trong Thập Điện Diêm Vương

 1. Nhất điện: Tần Quảng Vương
 2. Nhị điện: Sở Giang Vương
 3. Tam điện: Tống Đế vương
 4. Tứ điện: Ngũ Quan Vương
 5. Ngũ điện: Diêm La Vương
 6. Lục điện: Biện Thành Vương
 7. Thất điện: Thái Sơn Vương
 8. Bát điện: Đô Thị Vương
 9. Cửu điện: Bình Đẳng Vương
 10. Thập điện: Chuyển Luân Vương

Vai trò

Là vị vua thứ sáu trong 10 vị vua ở dưới âm phủ. Cứ theo kinh Dự tu thập vương sinh thất và kinh Địa tạng thập vương chép, thì người chết xuống âm phủ, đến tuần thất thứ sáu, được đưa đến vị vua này để nhận sự phán xét về các việc thiện hay ác đã làm khi còn sống. Vị vua này là hóa thân của Bồ tát Di lặc, giữ chức quan ở âm phủ chuyên về việc khuyên bảo người chết bỏ điều ác làm điều lành. Vị vua này coi điện thứ sáu ở cõi âm, là địa ngục Đại khiếu hoán phía dưới tảng đá ốc tiêu ở hướng chính bắc dưới đáy biển. 

Hình phạt của Lục Điện

Ngục này nằm dưới tầng đá ngầm đáy  biển ở về hướng chính Bắc, tên là “Đại Khiếu Hoán”, nghĩa là tội nặng hơn, bị hình phạt nặng nên khóc la lớn tiếng hơn ngục thứ năm.

Những người khi còn sống,chửi mắng trời đất, chửi gió mắng mưa, chê nóng trách lạnh, phá hủy hình tượng thánh thần, ăn cắp của cải đền miếu, xưng thần thánh gạt người, chẳng kính trọng kinh sách, đem đồ dơ bẩn đổ gần đền miếu, làm ô uế đền miếu, cúng tế thánh thần bằng những đồ nấu nướng không tinh khiết, chẳng chịu kiêng cử thịt trâu chó, chứa dấu những sách vở đồi bại, phá hủy sách vở khuyến thiện, phá hủy tượng bát quái, tượng thần thánh, chân nhân, kêu tên thần thánh không chút dè dặt, hủy hoại ngũ cốc, ăn uống bỏ thừa. Đầu cơ tích trữ để làm giàu…

Những tội trên đều bị trừng phạt ở ngục Đại Khiếu Hoán này, sau khi tra xét kỹ lưỡng thì cho đến những tiểu địa ngục thích ứng mà chịu sự trừng phạt, tiếng kêu la vang trời, dậy đất, sự đau đớn khổ sở kể sao cho xiết.

Thí dụ như:bế vựa chờ giá lúa cao mới bán, để người nghèo chịu đói (bế địch trợ hoang), hoặc là gian giảo ngược ngang, bị hành bàn chông nhọn. Chửi gió mắng mưa, kêu tên Thần Thánh chẳng chút kiêng vì, bị cột trói ngược mà cưa xẻ cắt lưỡi.

Hành tội mãn hạn thì chuyển giao cho Ngục thứ bảy xem xét tiếp.

Người nào lỡ phạm tội, biết ăn năn cải hối, vào ba ngày, 15, 16 tháng 5, phải giữ giới kiêng phòng sự, tụng kinh sám hối, thệ nguyện không tái phạm, gắng làm lành chuộc tội,… thì sẽ được Ngài Biện Thành Vương cứu xét miễn giảm tội.

Tham khảo

 1. Thập Điện Diêm Vương là những ai? Đặt tượng ở đâu?, https://govuong.vn/tuong-thap-dien-diem-vuong/
 2. Thập Điện Diêm Vương, https://ngocviethanh.com/thuvien1-2/424-th-p-di-n-diem-vuong
 3. Tự điển Phật Học, https://phatgiao.org.vn/tu-dien-phat-hoc-online/bien-thanh-vuong-k30346.html?keys=v

 

Chấm điểm
Chia sẻ
Lục Điện Biện Thành Vương

Nội dung chính

Hình ảnh
Nơi thờ tự
Lễ hội
Nội dung đang được cập nhật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)