Ngũ Điện Diêm La Vương (Thập Điện Diêm Vương)

Ngũ Điện Diêm La Vương (Thập Điện Diêm Vương)

Giới thiệu

Diêm La Vương (hay Diêm La Thiên Tử) là vị thần cai quản Ngũ Điện trong Thập Điện Diêm Vương. Diêm La Vương vốn cai quản ở điện thứ nhất nhưng vì thương người chết oan hay trả hồn sống lại kêu oan, nên bị giáng xuống Ngũ Điện để quản ngục Khiếu Hoán. Tội phạm ở đây lầm vào cảnh buồn chán, đau khổ không gì bằng. 

Sự tích

Kinh Vấn Địa Ngục và Kinh Tịnh Độ Tam Muội ghi:

Vua Diêm La đời trước là Vua nước Tì Sa từng chiến đấu với Vua Duy Đà thỉ sinh, nhưng vì thua trận, nên lập thệ:

Ta nguyện làm chủ Địa Ngục.

Và có mười tám đại thần, thống lãnh một nghìn người đầu có sừng, đều có tâm oán hận và cùng lập nguyện:

Sau này chúng tôi sẽ giúp Vua trị tội bọn kia. Vua Tì Sa thuở ấy nay là Vua Diêm La, mười tám đại thần nay là các Vua nhỏ, một nghìn người là những ngục tốt.

Lớn nhất trong Địa Ngục là Diêm La Vương. Diêm La Vương cai quản cả Địa Ngục, bao gồm Thập Điện, mỗi Điện có một Vương, mỗi vị Điện Vương phụ trách quản lý mười sáu cái Địa Ngục nhỏ.

Âm Luật Vô Tình.

Diêm La Thiên Tử làm chủ Khiếu Oán Đại Địa Ngục, là Địa Ngục kêu gào, do cảnh Địa Ngục không lúc nào ngưng tiếng tội nhân kêu la vì bị hành hạ đau đớn.

Cái tội đọa vào Địa Ngục này là do lúc còn sống bắt nhốt người trong phòng kín rồi dùng lửa thiêu chết, hoặc hun đốt muỗi mòng, hoặc trộm cắp, gian dâm, uống rượu, v.v… sau khi chết sẽ rơi vào Địa Ngục này.

Sau khi tội báo thọ hết lại được thân người, thường bị chứng bịnh phong huyết, hoặc sanh bần cùng, hoặc sanh ác quốc.

Tội nhân áp giải đến đây đại để đã trải qua các Địa Ngục trước chịu tội đã lâu, mà nếu tội chưa tiêu hết. Nếu tội đã tiêu hết thì đưa đi vãng sanh hoặc lại chịu nghiệp luân hồi. Kẻ tội nặng sau khi đưa lên Vọng Hương Đài lại đày qua các ngục khác, đều phải chịu tội tiêu nghiệp.

Tham khảo

  • 10 vị thần cai quản địa ngục phương Đông là những ai?, https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/10-vi-than-cai-quan-dia-nguc-phuong-dong-la-nhung-ai-1104577.html#p-4
  • Thập Điện Diêm Vương là những ai? Đặt tượng ở đâu?, https://govuong.vn/tuong-thap-dien-diem-vuong/
  • Thập Điện Diêm Vương, https://ngocviethanh.com/thuvien1-2/424-th-p-di-n-diem-vuong
  • THẬP ĐIỆN DIÊM VƯƠNG, https://tamlinh.org/thap-dien-diem-vuong.html
  • ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ, http://phapmontinhdo.vn/dia-nguc-bien-tuong-do-diem-la-thien-tu-dien-thu-nam-709256–2

 

Chấm điểm
Chia sẻ
Ngũ Điện Diêm La Vương

Nội dung chính

Hình ảnh
Nơi thờ tự
Lễ hội
Nội dung đang được cập nhật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)