Ngũ Quan Vương

10-vi-than-cai-quan-dia-nguc-phuong-dong-la-nhung-ai-Hinh-4

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Địa điểm thờ tự:
Lễ hội:
Nguồn gốc:
Phủ / Nơi cai quản:
Danh hiệu:
Trang phục:

Tên gọi và ý nghĩa

Ngũ Quan Vương (宋帝王) là vị vua thứ 3 trong 10 vị vua ở âm phủ. Cứ theo kinh Dự tu thập vương sinh thất và kinh Địa tạng thập vương thì bản địa của vị vua này là bồ tát Văn thù, là vị quan cõi âm trị tội người tà dâm. Vong hồn những người sau khi chết, xuống âm phủ được 21 ngày thì phải đến đại điện của vị vua này để tiếp nhận sự phán xét về các việc thiện ác mà mình đã làm lúc còn sống. Trước điện vua, đàn mèo dữ đến tụ tập, những rắn lớn bò ra, cùng lúc cắn xé vú của người chết và quấn quanh thân người chết khiến họ chịu nhiều khổ sở. Điện thứ 3 ở cõi âm mà vị vua này cai quản là đại địa ngục Hắc thằng nằm dưới tảng đá Ốc tiêu phía đông nam dưới đáy biển lớn. Địa ngục này mỗi bề rộng 500 do tuần, có 16 địa ngục nhỏ phụ thuộc.

Vai trò

Người sống ở thế gian mà trốn sưu lậu thuế, không nộp tô tức, dùng hai cái cân để gian lận, lường thưng tráo đấu, bào chế thuốc giả, bán gạo ẩm mốc, xài tiền giả, tráo xén bớt tiền, bán dầu bột quá hạn, may vá ăn xén vải vóc, cho vay ăn lời quá vốn, đi đường gặp người già tàn tật không nhường bước, bắt người khác phục dịch quá đáng, nhận thư tín tin tức người nhờ chuyển mà không sớm chuyển giao, lăn cây đá chặn đường đi, lấy trộm dầu thắp đèn đường, nghèo mà không chịu siêng năng làm ăn lại chê trách người, giàu mà không cứu giúp kẻ khó, giả bộ đi mượn tiền để người khác khỏi mượn mình, làm bộ đói rách để xin của người, thấy người khác bệnh nhà mình có thuốc (sách, bài thuốc hay) mà không cho, dấu giếm thuốc gia truyền để làm giàu, chăn nuôi súc vật đổ phân, nước tiểu ra đường làm hôi thối người đi đường, đổ rác ra giữa đường đi, trù ếm làm hại người, bỏ cha mẹ trốn lánh tự tử, bỏ hoang ruộng đất, làm cây cối ngã sập nhà, tường người, phách lối mắng nhiếc người…

Sau khi tra xét kỹ, tùy theo tội lỗi mà đưa vào địa ngục thích ứng để chịu sự trừng phạt khổ sở, mãn hạn chuyển sang Địa ngục thứ năm để tra xét tiếp.

Những người còn sống ở thế gian, vào ngày 18 tháng 2, tụng kinh sám hối tự hứa không tái phạm những lỗi trên nữa. Tự mình hoặc góp phần vào việc ấn tống kinh sách như Ngọc Lịch, Kinh Nhân Quả,… để cảm hóa chúng sinh, cho họ biết làm lành tránh dữ, thì được Ngài Tứ  Điện Ngũ Quan Vương phù hộ và miễn giảm tội cũ trót lỡ gây ra.

Tham khảo

  • THẬP ĐIỆN DIÊM LA VƯƠNG, https://www.facebook.com/GiaiDapTamLinh/posts/368262876594247/
  • 10 vị thần cai quản địa ngục phương Đông là ai?, https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/10-vi-than-cai-quan-dia-nguc-phuong-dong-la-nhung-ai-1104577.html
  • Thập Điện Diêm Vương, https://tamlinh.org/thap-dien-diem-vuong.html
  • THẬP ĐIỆN DIÊM VƯƠNG, https://ngocviethanh.com/thuvien1-2/424-th-p-di-n-diem-vuong
Hình ảnh

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hình ảnh