Ông Chín Thượng Ngàn

Ông Hoàng Chín Thượng Ngàn là một trong thập vị Quan Hoàng thuộc Nhạc phủ. Ông hầu cận bên mẫu Thượng Ngàn và cai quản vùng rừng núi.

Thần tích


Tương truyền, sinh thời ông là một lương y, thường chu du khắp miền rừng núi để hái thuốc, chữa cháy cứu người. Những vùng ông đi qua, ai có bệnh nan y khó chữa và cầu ông giúp đỡ đều được ông chữa khỏi mà không lấy một đồng tiền công nào, cũng không cần những người này ghi nhớ để trả ơn. Sau này, khi ông mất, người dân những vùng này nhớ ơn vừ thờ phụng ông.

Ông Hoàng Chín Thượng Ngàn rất hay ngự đồng. Khi ngự đồng, ông mặc trang phục của dân tộc thiểu số, lưng đeo gùi, ở trần và đóng khố. Ông thổi khèn, châm thuốc và sau đó bắt bệnh, bốc thuốc cứu người.

Thờ phụng


Ngày nay, ông thường được người dân các tỉnh miền Nam thờ phụng, trong khi đó, ông Hoàng Chín Cờn Môn chủ yếu được biết đến ở miền Bắc.

Ông Chín Cờn Môn với Ông Chín Thượng Ngàn


Trong tín ngưỡng Tứ Phủ, Ông Hoàng Chín Thượng Ngàn thuộc Nhạc phủ, có nhiệm vụ cai quản rừng núi. Ông Hoàng Chín thượng ngàn là người dân tộc trên miền núi. Ông làm nghề hái thuốc cứu người và sau này khi hiển thánh thì người miền Nam hay hầu ông hơn cả.

Khi về đồng, lúc dâng nhang Ông Hoàng Chín Thượng Ngàn người ta dùng bản chầu văn các chúa các chầu để tế lễ. Ông mang gùi, vai quàng dây leo, cởi áo dài đen, xắn quần lên bẹn, lưng đóng khố, tay cầm khèn hoặc con rắn làm từ rễ cây. Khi cung văn chuyển qua điệu Thượng Ngàn, ông khom mình thổi kèn theo nhạc, sau đó nhồi thuốc vào tẩu để hút và cho thuốc người khai bệnh. Giá đồng ông Chín thường diễn ra rất lâu, có khi suốt buổi cúng để cứu nhân độ thế.

Ông Hoàng Chín Cờn Môn và Ông Hoàng Chín Thượng Ngàn tuy có cuộc đời tại trần thế hay đền thờ sau khi hóa khác nhau, nhưng với nhân dân địa phương và cả nước, cả hai ông đều là những người có tấm lòng bao dung độ lượng, cùng được lưu danh vào hệ thống thần linh Tứ Phủ.

Tham khảo


  • Oản cô Tâm: https://oancotam.com/ong-hoang-chin/
  • Vn.doc: https://vndoc.com/su-tich-thanh-ong-hoang-chin-3720
Chấm điểm
Chia sẻ
Ông Chín Thượng Ngàn

Nguồn gốc

  • Thứ chín trong Thập vị Quan Hoàng
  • Xuất thân là lương y dân tộc miền núi

Phủ / Nơi cai quản

  • Nhạc phủ
  • Cai quản vùng rừng núi

Danh hiệu

  • Ông Hoàng Chín
  • Ông Chín Thượng Ngàn

Trang phục

  • Cởi trần, đóng khố

Nội dung chính

Hình ảnh
Nơi thờ tự
Nội dung đang được cập nhật.
Lễ hội
Nội dung đang được cập nhật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)