Ông Hoàng Cả (Thiên Phủ)

Ông Hoàng Cả (Thiên Phủ)

Tên gọi


Quan Hoàng Cả là vị thánh hoàng đứng đầu trong Tứ phủ Quan Hoàng, ngài là con trai vua Bát Hải Động Đình, ngài có tên húy là Đức Đoàn Thượng là vị tướng ở thời Lý, sắc phong tước hiệu Đông Hải Đại vương.

Sự tích


Theo dân gian truyền tụng, Quan Hoàng Cả hay còn gọi là Quan Hoàng Quận, ngài giáng sinh đầu tiên vào đời nhà Lý. Ngài theo mấy đời vua cũ của nhà Lý, mở mang bờ cõi đất đai, làm nhiều việc công đức, sau khi nhà Trần lên nắm quyền, Ngài không phục nên về lập ấp ở Phủ Lý, Hà Nam, tại đây ngài có công trị thủy giúp dân. Khi mất, nhân dân lập tôn kính lập đền thờ Ngài.

Về miền Thượng thiên, Mẫu giáo phong cho làm ngài cai quản sổ sách Thiên đình, hầu Mẫu Thượng Thiên. Thanh nhàn ngài dạo khắp các nơi Bồng Lai, Tiên Cảnh, khi trên thượng giới ông cuỡi con Xích Long, khi lại dạo chơi trên mặt nước quan Hoàng cưỡi lốt tam đầu cửu vĩ. Có khi ông cũng ngự lên cõi trần gian phù hộ cho người làm ăn buôn bán hay kẻ học hành khoa cử.

Ngoài ra, một số thần tích khách còn kể rằng ngài còn giáng sinh vào đầu thời Lê, theo Lê Lợi tham gia khởi nghĩa Lam Sơn, rồi ra làm quan dưới thời vua Lê Thái Tổ (tuy nhiên sử không ghi rõ đó là vị tướng nào).

Thờ phụng


Đền thờ chính: Ở phủ Lý Nhân Nam Hà nhưng nay đã bị phá. Truyện vẫn còn kể ở nơi đây rằng lúc vua Trần Nhân Tông từ Yên Tử về giảng đạo tại quê hương Nam Trường, Đức Hoàng Cả đã báo mộng cho dân thôn biết là sắp tới có vị Bồ Tát đến giảng pháp và ngài đã quy Phật. Hiện nay, ngài được thờ phối hương với đền thờ Chầu Đệ Tam Vũ Nương (Hà Nam) và ở đền Trung suối Mỡ (Bắc Giang).

Tham khảo


  1. Sự tích thánh ông Hoàng Cả, https://vanhoatamlinh.com/su-tich-thanh-ong-hoang-ca/
  2. Sự tích quan Hoàng Cả và đền thờ ông, https://phuday.com/su-tich-quan-hoang-ca-va-den-tho-ong.html
  3. Văn ông Hoàng Cả, https://hoinhattam.com/van-ong-hoang-ca/
Chấm điểm
Chia sẻ
Ông Hoàng Cả

Nguồn gốc

  • Con Trai Vua Bát Hải Động Đình

Phủ / Nơi cai quản

  • Cai quản sổ sách Thiên đình, hầu Mẫu Thượng Thiên

Danh hiệu

  • Đông Hải Đại Vương

Trang phục

  • Màu Đỏ

Nội dung chính

Hình ảnh
Nơi thờ tự
Nội dung đang được cập nhật.
Lễ hội
Nội dung đang được cập nhật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)