Ông Hoàng Đôi

Ông Hoàng Đôi là ai ?


Ông Hoàng Đôi là vị Thánh Hoàng thuộc Nhạc phủ. Tương truyền Ông là người Mán, có công dẹp giặc cứu nước nên được nhân dân thờ cúng và tôn sùng. Các huyền tích của ông gắn liền với đền Bảo Hà, Lào Cai. Ông cùng với Ông Hoàng Bảy Bảo Hà dẹp giặc dưới thời vua Lê. Trong thần điện và trong nghi lễ hầu đồng, ông Hoàng Đôi ngu áo màu xanh lá, tượng trưng cho Nhạc phủ (miền Rừng).

Sự tích Ông Hoàng Đôi


Quan Hoàng Đôi là vị quan ông hầu mẫu ở Đền SòngPhố Cát , làm việc thượng ngàn giám sát. Tương truyền khi sinh thời, ông là người Mán đã có công lớn trong việc đánh giặc vệ quốc. Ông cũng được phong chức Tướng Công trong Triều Đình. Trong những bản văn về ông Hoàng Bảy Bảo Hà có xuất hiện sự việc ông Hoàng Đôi là người đi đánh trận cùng.

“Doanh trung thương có hai hoàng vào ra

Quan Hoàng Bảy Bảo Hà chính vi

Cùng tướng công Đệ Nhị Hoàng Hai

Can qua dâu bể biển đời…”

Vì thế người ta còn gọi Quan Hoàng Đôi bằng danh xưng Ông Hoàng Đôi Bảo Hà.

Thờ phụng


Đền Ông Hoàng Đôi ở Cẩm Phả Quảng Ninh là đền tư, còn gọi là đền Hoàng Đôi Bảo Hà, vì đền này rước ông Hoàng Đôi từ trên Bảo Hà về thờ. Thủ nhang lập ra ngôi đền tư này là cụ đồng Nhâm.

Ông Hoàng Đôi được thờ tại cung Tứ Phủ Ông Hoàng tại đền Bảo Hà – ngôi đền chính thờ Ông Hoàng Bảy. Lý do Ông được thờ trong đền Ông Hoàng Bảy Bảo Hà là do hai ông có mối liên hệ mật thiết và điều này là hợp lý vì hai ông cùng đi đánh giặc vệ quốc với nhau. Người ta thường để tượng của Ông Hoàng Đôi màu xanh còn Ông Hoàng Bảy là màu tím. Đây cũng là màu áo chính của hai ông trong nghi lễ hầu đồng.

Ngoài ra, chùa Quang Minh ngay phía sau đền Bảo Hà là nơi Ông Hoàng Đôi được thờ chính.

Tham khảo


  1. Tứ vị Ông Hoàng gồm những ai, http://dothocung.net.vn/diendan/tu-phu-ong-hoang-la-nhung-ai.html
  2. Ông Hoàng Đôi, https://oancotam.com/ong-hoang-doi/
  3. Quan Hoàng Đôi là ai đền Quang Hoàng Đôi ở đâu.https://tamlinh.org/quan-hoang-doi-la-ai-den-quan-hoang-doi-o-dau.html
  4. Tìm hiểu thần tích Ông Hoàng Đôi, http://hatvan.vn/forum/threads/tim-hieu-than-tich-ong-hoang-doi.41271/

 

Chấm điểm
Chia sẻ
Bản sao của Cover Ông Hoàng Đôi

Nguồn gốc

  • Vị quan Hầu Mẫu ở Đền Sòng và Phố Cát

Phủ / Nơi cai quản

  • Nhạc Phủ

Danh hiệu

  • Ông Hoàng Đôi Bảo Hà

Trang phục

  • Trang phục màu Xanh Lá

Nội dung chính

Hình ảnh
Nơi thờ tự
Nội dung đang được cập nhật.
Lễ hội
Nội dung đang được cập nhật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)