Quan Lớn Đệ Lục

Quan Đệ Lục là vị quan thứ 6 trong số 10 vị quan lớn đã có công vùng Vua Cha Bát Hải Động Đình đánh giặc ngoại xâm, phụ trách công việc cho vua Địa phủ. Các tài liệu về di tích và thần tích về đức ngài hiện nay không còn nữa do chiến tranh tàn phá.

Xuất thân

Theo quan điểm của Giáo hội Hoàng Thiên Tiên Thánh Giáo thì Quan Lớn Đệ Lục chính là Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng. Ngài là thủ lĩnh cầm đầu cuộc khởi nghĩa chống lại sự cai trị của Nhà Đường và là người đã đánh đuổi giặc phương Bắc.

Ông quê ở Giao Châu, xuất thân trong gia tộc cao quý, cha ông là Phùng Hạp Khanh đã từng tham gia khởi nghĩa cùng Mai Thúc Loan chống quân cướp nước.

Lớn lên, ông nối nghiệp thân phụ làm Hào trưởng ở xứ ấy, dân làng mắc nạn gặp hổ dữ làm càng, giết người vô số. Sẵn tính anh minh tài giỏi hơn người ông đã giúp làng lập mưu giết hổ.

Vào thuở nhà Đại Đường đô hộ nước ta, Cao Chính Bình là tên tham quan thường vơ vét của cải người dân, đưa ra hàng trăm thứ thuế, lòng dân căm phẫn. Phùng Hưng chiêu mộ binh sĩ đứng lên chống lại Cao Chính Bình, bao vây xung quanh thành trì, Chính Bình chống trả lâu ngày vẫn không thắng được sinh bệnh vàng da mà chết.

Phùng Hưng về sau được suy tôn là Bố Cái Đại Vương, trở thành vị Quán Lớn thứ sáu trong Đạo Mẫu. Quan Lớn Đệ Lục theo hầu Vua Cha Địa Phủ, khi về đồng ông mặc áo đai đen, khai quang và ngự tửu.

Tuy nhiên, tác giả cuốn sách “Tín ngưỡng Tam Tứ Phủ và thờ Thánh ở Việt Nam”, người đã có thời gian dài tìm hiểu sâu sắc về tín ngưỡng Tam Tứ Phủ Việt Nam cho rằng điều này không chính xác, không phù hợp với nguyên tắc của tín ngưỡng Tứ Phủ.

Bởi theo nguyên tắc này “các vị vua không được đưa vào hệ thống thần linh Tứ Phủ”. Hiểu đơn giản là: đã là một vị vua thì luôn ở ngôi cao, do vậy tuyệt đối không được xếp vào vị trí là các vị quan trong tín ngưỡng Tứ Phủ. Xếp một vị vua vào làm một vị quan trong Tứ Phủ, đó là sự hạ thấp và xúc phạm đến vị vua đó. Bởi các vị vua là “thiên tử”, là “con trời” nên các vị được xếp cao hơn thần linh và còn có cả quyền sắc phong cho thần linh.

Trong khi đó, Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng là một vị vua của Việt Nam, do vậy không thể nói Quan Đệ Lục là Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng được.

Địa điểm thờ tự

Quan Lớn Đệ Lục được thờ chính tại miếu Giáp Lục nằm tại thôn Đào Động, xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình. Tuy nhiên, miếu đã bị phá bỏ từ thời giặc Pháp nên không còn nữa.

Mặc dù hiện nay không có ngôi đền nào thờ Quan Đệ Lục tại chính cung nhưng nhân dân vẫn lập ban thờ nhà ngài tại nhiều nơi và thành tâm dâng tiến nhiều lễ vật.

Tham khảo

  1. Đạo Mẫu Tứ Phủ: http://daomautuphu.com/Than-tich/Hang-Thanh-Quan/Hoi-dong-Thong-phu-Ton-quan.htm
  2. Hồ sơ nhân vật: https://hosonhanvat.net/thong-phu-ton-ong/
Chấm điểm
Chia sẻ
Quan Lớn Đệ Lục

Nội dung chính

Hình ảnh
Nơi thờ tự
Nội dung đang được cập nhật.
Lễ hội
Nội dung đang được cập nhật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)