Quan Lớn Đệ Thất (Quan Điều Thất)

Quan Lớn Đệ Thất (Quan Điều Thất)

Quan Lớn Điều Thất là một trong các vị tướng tài của Vua Cha Bát Hải, thuộc hàng Hội Đồng Quan Lớn Lục Phủ Tôn Ông. Sau này người ta quan niệm rằng, các tướng của Vua Cha Bát Hải đều là con của đức Vua Cha và nên Ngài cũng được coi là con trai thứ Bảy. Ông được phong tước Đào tiên đệ nhất – Điều thất hoàng thái tử Vương Quan thượng đẳng tối linh thần.

Ngài không giáng trần mà luôn kề cận bên Đức Vua Cha, được Vua Cha giao nhiệm vụ trông lo sổ sách và kho tàng kinh thư nơi Thủy Cung. Tuy không giáng phàm nhưng Ông luôn linh ứng để giúp đỡ nhân gian và ai sống hiếu thuận sẽ được quan ông ghi chép sổ sinh được thọ trường.

Thánh hiệu

  1. Quan Lớn Điều Thất
  2. Quan Lớn Đệ Thất

Sự tích

Vào thời Hùng Vương tứ 18, đất nước đang bị các nước lân bang nhăm nhe xâm lược trong tình thế Vua Hùng sức khỏe đang ngày một suy yếu. Vua Cha Bát Hải Động Đình đã giáng xuống, hóa thân thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú hơn người tên là Vĩnh Công, tâu rằng nhận lệnh Vua và triệu tướng trong 10 ngày rồi xuất quân trên cả 8 cửa biển nước Nam, hứa 3 ngày sau giặc sẽ tan.

Vào ngày tuyển mộ binh sĩ quân tướng ngày đầu tiên, Quan Đệ Nhất, Quan Đệ Tam và Quan đệ Tứ nhưng vẫn thiếu 1. Đến ngày thứ 10 theo hẹn, dù trai tráng đến đầu quân rất đông nhưng Vĩnh Công vẫn chưa chọn được vị tướng cuối cùng, liền lập đàn cầu.

Trời điều Tam Thái Tử xuống đầu quân và giáng xuống Bảo Hà (Lào Cai). Tại Bảo Hà bỗng thấy 1 tiếng sét dữ dội, rồi một luồng hào quang bay về nơi Vĩnh Công tuyển tướng, tụ thành 1 chàng trai tuấn tú xin ứng tuyển, đó chính là Quan Điều Thất.

Ngay sau khi thắng giặc, Quan Điều Thất hóa về trời, và được Vĩnh Công lập đền thờ tại dinh Công Đồng, là đền Quan Điều Thất tại Thái Bình ngày nay.

Hình tượng

Quan Lớn Đệ Thất ít khi về ngự đồng nhưng lại thường được thỉnh về tráng bóng sau hàng Ngũ Vị Tôn Ông Khi hầu đồng Quan Điều Thất, quan mặc áo đỏ có thêu rồng, hồ phù rồi làm lễ tấu hương và khai quang.

Địa điểm thờ tự

Đền Quan Lớn Điều Thất tọa lạc tại xóm 5, thôn Đồng Bằng, xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, cách đền Đồng Bằng khoảng 500 m. Nơi đây cũng là nơi hóa của ông ngay sau khi cùng Vua Cha Bát Hải đánh đuổi xong giặc ngoại xâm.

Văn chầu Quan Điều Thất

Trấn Nam thiên hải hà trung tú

Nổi dấu thiêng trong phủ Thái Ninh

Con vua Thuỷ Quốc Động Đình

Đào tiên Điều Thất anh linh khác thường

Bóng ông lớn anh linh tế độ

Tài lược thao văn vũ ai qua

Đêm ngày chầu chực vua cha

Sắc phong làm chúa quốc gia cầm quyền

Trước sân rồng ngôi cao lồ lộ

Vâng lệnh truyền tế độ muôn dân

Uy ra lẫm liệt như thần

Giang hà ngoại hải đội ân phục tòng

Bóng ông lớn thung dung khí tượng

Vẻ râu rồng mắt phượng ai đương

Thông minh chính trực uy cương

Trừ tà sát quỷ phép càng thần thông

Giá ngự đồng những người thanh quý

Tuyên văn chầu giáng khí anh linh

Có phen biến tướng hiện hình

Hô phong hoán vũ phép kinh ai tày

Có phen ngự Phủ Giày Thiên Bản

Vào quỳ tâu chính quán mẫu vương

Có phen chơi cảnh Đồi Ngang

Chầu đền thánh Mẫu Thượng Ngàn anh linh

Lên Thiên Đình chầu vua Thượng Đế

Lại về chầu Thuỷ Tế Long Cung

Thuyền rồng chèo quế buồm lan

Khi chơi nước nhược khi sang ngũ hồ

Có phen dạo kinh đô thành thị

Ngự lầu hồng phủ tía thảnh thơi

Có phen dạo khắp mọi nơi

Tiêu dao Tây Trúc thảnh thơi Phật tiền

Có phen ngự Tản Viên Tam Đảo

Hội quần tiên đàm đạo xướng ca

Cung đàn thánh thót thánh tha

Rượu tiên thơ thánh thần cơ đua tài

Quan về giáng phúc trừ tai

Khuông phù đệ tử xuân lai thọ trường.

Tham khảo

  1. Hồ sơ nhân vật: https://hosonhanvat.net/thong-phu-ton-ong/
  2. Tứ phủ thánh Mẫu: http://tuphuthanhmau.blogspot.com/2016/05/quan-dieu-that.html
Chấm điểm
Chia sẻ
Quan Lớn Đệ Thất

Nội dung chính

Hình ảnh
Nơi thờ tự
Nội dung đang được cập nhật.
Lễ hội
Nội dung đang được cập nhật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)