Quế Nương và Thị Nương

Quế Nương và Thị Nương

Sự tích


Tương truyền, hai tiên nữ này chính là Quế Nương và Thị Nương được Ngọc Hoàng Thượng Đế cử xuống dân gian ban phúc cho dân lành. Hai tiên nữ giáng trần dâng cháo cho quân Tây Sơn trước giờ xung trận. Nhờ những bát cháo quý giá của hai tiên nữ mà quân Tây Sơn có thêm sức mạnh chiến đấu với kẻ thù từ đó làm nên chiến thắng Đống Đa lịch sử. Đến nay  trong dân gian vẫn còn truyền tụng câu ca giao:

“Ăn trầu nhớ miếng cau khô
Trèo lên Ba dội nhớ cô bán hàng.”

Cụ thể, trong lịch sử có ghi ngày 21/12/1788, sau khi lên ngôi hoàng đế và lấy niên hiệu là Quang Trung, ngài liền cho quân Tây Sơn hành quân thần tốc ra Bắc đánh đuổi 29 vạn quân Thanh. Quân Tây Sơn ra đến Tam Điệp ngày 15/1/1789 thì tập hợp cùng với quân Bắc Hà do Ngô Văn Sở và Ngô Thì Nhậm chỉ huy. Trong vòng 10 ngày thì ngụ binh tại Tam Điệp và Bỉm Sơn. Nhân dân trong vùng kể lại rằng trong 10 ngày này, quân nhân đã được ăn cháo thần của các tiên nữ nên họ được tăng thêm sức mạnh, thêm mưu trí, dũng mãnh đánh tan quân thù. Chỉ trong 5 ngày xuất quân, 5 đạo quân Tây Sơn đã đánh tan 29 vạn quân Thanh, khiến chúng tan tác bỏ chạy về nước. Nghĩa quân đã thực hiện đúng như lời huấn dụ của vua Quang Trung tại lễ thề của các tướng sĩ trước khi ra trận tại Thanh Hóa:

“Đánh cho chích luân bất phản,
Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn
Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ”.

(Đánh cho nó một chiếc xe để chạy về nước cũng không có,
Đánh cho nó một mảnh giáp cũng chẳng còn
Đánh cho nó biết nước Nam anh hùng là có chủ)

Sau khi làm nên chiến thắng lịch sử Đống Đa đại thắng quân Thanh, nghĩa quân Tây Sơn về thăm Quán Cháo thì ngỡ ngàng không thấy các tiên nữ. Để tỏ lòng thành nhớ ơn các tiên nữ, vua Quang Trung đã truyền lệnh cho lập đền thờ tôn vinh những người đã có công dâng cháo cho nghĩa quân. Từ đó, nhân dân xây dựng nên đền và đặt tên đền theo đúng thần tích này đó là đền Quán Cháo.

Thờ phụng


 Theo Thần tích về Quế Nương và Thị Nương nhân dân trong vùng lập đền thờ Nhị vị tiên cô tại Đền Dâu Quán Cháo, lễ chính đền Quán Cháo hàng năm mở vào 15 tháng giêng và cùng với lễ hội đền Dâu kéo dài đến hết ngày 3/3 âm lịch.Cũng như bao đền khác, tại đền Dâu Quán Cháo trong mùa lễ hội cũng tổ chức hầu đồng, tôn lô nhang cầu bình yên, tốt lành cho muôn dân, trăm họ. Nơi đây đang khôi phục lại lễ hội các tiên nữ dâng cháo, Vua Quang Trung mở tiệc khoản đãi hiền tài và khao quân, quân Tây Sơn đại thắng quân Mãn Thanh, Vua Quang Trung tạ ơn các tiên nữ…

Tham khảo


  • https://oancotam.com/den-quan-chao/
  • https://tinnguongthomau.com/ninh-binh-den-dau-quan-chao/
  • http://tuphuthanhmau.blogspot.com/2016/05/den-quan-chao.html
Chấm điểm
Chia sẻ
Quế Nương và Thị Nương

Nguồn gốc

  •  Hai tiên nữ được Ngọc Hoàng Thượng Đế cử xuống dân gian ban phúc cho dân lành.

Phủ / Nơi cai quản

  • Đền Quán Cháo 

Danh hiệu

  • Quế Nương và Thị Nương

Nội dung chính

Hình ảnh
Nơi thờ tự
Nội dung đang được cập nhật.
Lễ hội
Nội dung đang được cập nhật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)