Thái Sơn Vương

Thái Sơn Vương

Tên gọi và ý nghĩa

Thái Sơn Vương (太山王) là vị vua thứ 7 trong 10 vị vua ở cõi âm. Cứ theo kinh Dự tu thập vương sinh thất và kinh Địa tạng thập vương thì bản địa của vị vua này là Dược sư Như lai, là vị quan cõi âm có quyền quyết định nơi mà các người tội sẽ sinh đến. Phía trước tòa của vị vua này có cửa thông đến 6 đường: Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Tu la, nhân gian và cõi trời.

Vai trò

Khi người chết đủ 49 ngày của thân trung ấm thì đi qua chỗ tối tăm, đến điện vua Thái sơn để nghe quyết định nơi sinh đến trong tương lai. Nhưng, trong tín ngưỡng dân gian phổ thông thì cho rằng người chết còn phải chịu sự phán xét qua 3 Cảnh bên ngoài của Đại điện Thái sơn nham điện nữa là 8, 9, 10, rồi mới được đi đầu thai chuyển thế.

Thất Điện

Những người lúc còn sống, ăn uống bừa bãi, bỏ thừa phung phí thức ăn, rượu thịt vô độ, nài ép người phải bán của cải cho mình, trộm cắp quần áo, đấu thây chết để làm thuốc, làm ly tán thân thích của người, mua bán tì thiếp, hiếp đáp vợ con  đến chết, cờ bạc phá của, làm thầy dạy học trò không hết lòng, dạy điều sái quấy cho học trò, truy vấn đánh đập học trò quá ngặt khiến trò bị thương tích hay sinh bệnh, tham lấy của cải hàng xóm, bội bạc sư trưởng, già mồm lẻo mép cãi lấy trấn áp người, xúi giục bày biểu cho người ta tranh đấu lẫn nhau, hồ đồ không tra cứu kỹ lưỡng đã kết tội người khác,…Tất cả những tội trên đều được tra xét cẩn thận ở ngục này, rồi tùy theo tội mà cho đưa vào ngục nhỏ tương thích chịu sự trừng phạt. Xong, chuyển đến Điện thứ tám để tra xét tiếp.

Những người khi còn sống, lấy cớ làm thuốc để tàn sát loài vật chứ không chịu dùng thảo mộc làm thuốc. Đàn bà chế tạo món ăn mà sát hại quá nhiều sinh vật hay món ăn mà thú nửa sống nửa chết, cũng mang lấy tội nặng. Dù có làm phúc khác, mà không chịu ăn năn giảm bớt những việc sai trái này, cũng không được bỏ qua nghiệp tội trên. Phải làm những việc tạo công đức như: Phóng sinh, cứu người, bớt sát sinh, tụng kinh, kính thần, trì chú, khuyên người tu hành làm lành, ấn tống kinh sách khuyến thiện… thì dù đã lỡ phạm tội nhưng khi chết, được các vị “Tịnh Nghiệt Sứ Giả” (làm thanh tịnh nghiệp tội đã tạo) dùng kính chiếu vào người đó, xóa bỏ nghiệp cũ, mới khỏi bị tội ở ngục thứ bảy này.

Những thầy thuốc ở nhân gian dùng những thây chết do bị lửa cháy, lấy da thịt chế thuốc, hoặc cắt lấy xương, gân, gan, mật, đầu sọ của người mà chế tạo thành thuốc cao, thuốc bột mà buôn bán… Tội ấy không thể tha thứ ở ngục này, dẫu có làm phúc khác mà không liên quan nghiệp này cũng không giải được. Diêm Vương cũng nhất định bắt vào địa ngục Nhiệt Não hành hình, chịu hết những hình phạt của các tiểu địa ngục.

Thí dụ như: Bày biểu hay cho thuốc phá thai bị quăng lên núi lửa. Khinh khi Tam giáo bị chó phân thây. Nói tục tĩu bị cắt lưỡi. Đàn bà có chồng còn ngoại tình với trai bị đốt nấu trong vạc đồng. Khi xong rồi, giao cho Ngục thứ mười để đi đầu thai. Nhưng kiếp đó, phải chịu những dị tật: đui, què, mẻ, sứt … trả đền tội cũ. Tuy nhiên, cũng có phương pháp để hóa giải bớt là, chân thành ăn năn sám hối, thệ nguyện không tái phạm, làm được những điều lành như:

Giúp đỡ tiền, thuốc, cơm cháo, Bắc cầu, sửa đường cho thiên hạ đi, giúp quan tài và đồ liệm, Nhiều năm giúp cho người nghèo, dân đói, Cất đền, miếu, sửa am, Hết lòng phụng dưỡng kính yêu cha mẹ, cần mẫn thuốc thang giúp người khi bệnh hoạn…

Khi làm được những việc trên, lúc quỷ sứ đến bắt hồn người chết, Định Phúc Táo Quân thờ trong nhà người đó sẽ chấm một điểm vào tấm lệnh bài để xác nhận, thì sau này lúc xuống ngục sẽ được miễn giảm hình phạt.

Trên thế gian cũng có những người, vào những năm mùa màng thất bát, khắp nơi đói rách, họ cắt thịt người chết đem bán cho người khác ăn để sống, dã tâm ác độc vô cùng. Những người phạm tội cắt thịt này, khi bị áp giải đến ngục thứ bảy này, Diêm Vương sẽ gia tăng hình phạt thêm lên. Mãn hạn hình phạt thống khổ 49 ngày rồi, sẽ được giải đến Điện thứ mười,ghi chú vào sổ sách, lại chuyển về Ngục thứ nhất để cho đầu thai làm người hoặc súc sinh, bụng lúc nào cũng đói muốn ăn, nhưng khi thấy đồ ăn thì có mùi hôi thối, không dám ăn, chịu sự đói khát thường xuyên, để trả lại quả báo cũ.

Những trường hợp lỡ phạm như thế rồi, thì phải hết sức lập công bồi đức chuộc tội, bằng cách giúp đỡ cơm cháo cho người đói khổ những năm bị mất mùa, lập trai đàn chẩn tế cô hồn ngạ quỷ, giúp đỡ cho người nghèo gạo thóc thuốc men thật nhiều. Lại phải thành tâm sám hối ăn năn, in ấn kinh sách khuyến thiện như Ngọc Lịch, Minh Thánh …để giúp người hiểu biết làm lành tránh dữ …thì khi chết mới được Diêm vương tâu lên Ngọc Đế xin miễn giảm tội.

Như thế đủ biết, khi còn sống có thể che dấu để thoát vương pháp thế gian, nhưng khi chết rồi thì một mảy may cũng không thoát khỏi đền tội. Trong sách nói: “Thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu” (lưới trời tuy thưa mà khó lọt) là như vậy!

Thờ cúng

Muốn sám hối những tội lỗi lỡ tạo như trên, vào ngày 27 tháng 3, phải thành tâm sám hối, tụng kinh, day mặt về hướng Bắc mà van vái cầu xin Ngài Thất Điện Thái Sơn Vương phù hộ độ trì cho bớt tội. Lại phải thệ nguyện không tái phạm, làm những điều lành đã nêu thì mới mong giảm được tội hình nơi ngục này.

Tham khảo

  • TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC ONLINE, https://phatgiao.org.vn/tu-dien-phat-hoc-online/thai-son-vuong-k42462.html
  • 10 vị thần cai quản địa ngục phương Đông là những ai?, https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/10-vi-than-cai-quan-dia-nguc-phuong-dong-la-nhung-ai-1104577.html
  • Thập Điện Diêm Vương là những ai? Đặt tượng ở đâu?, https://govuong.vn/tuong-thap-dien-diem-vuong/
  • Thập Điện Diêm Vương, https://ngocviethanh.com/thuvien1-2/424-th-p-di-n-diem-vuong
Chấm điểm
Chia sẻ
Thái Sơn Vương

Nội dung chính

Hình ảnh
Nơi thờ tự
Nội dung đang được cập nhật.
Lễ hội
Nội dung đang được cập nhật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)