Tống Đế Vương

Tống Đế Vương

Giới thiệu

Tống Đế Vương (宋帝王) là vị vua thứ 3 trong 10 vị vua ở âm phủ. Cứ theo kinh Dự tu thập vương sinh thất và kinh Địa tạng thập vương thì bản địa của vị vua này là bồ tát Văn thù, là vị quan cõi âm trị tội người tà dâm. 

Truyền thuyết

Vong hồn những người sau khi chết, xuống âm phủ được 21 ngày thì phải đến đại điện của vị vua này để tiếp nhận sự phán xét về các việc thiện ác mà mình đã làm lúc còn sống. Trước điện vua, đàn mèo dữ đến tụ tập, những rắn lớn bò ra, cùng lúc cắn xé vú của người chết và quấn quanh thân người chết khiến họ chịu nhiều khổ sở. Điện thứ 3 ở cõi âm mà vị vua nào cai quản là đại địa ngục Hắc thằng nằm dưới tảng đá Ốc tiêu phía đông nam dưới đáy biển lớn. Địa ngục này mỗi bề rộng 500 do tuần, có 16 địa ngục nhỏ phụ thuộc.

Vai trò

Người lúc còn sống khi làm quan, chẳng nghĩ ơn đức lớn lao của vua (đất nước), mệnh sống người dân là quan trọng, chỉ biết hưởng thụ lợi lộc mà không làm tròn bản phận, chẳng màng  dân chúng khổ sở đói rét. Người dân thường thì thấy lợi bỏ quên ân nghĩa, chồng bất nghĩa, làm con nuôi của người thọ lãnh ân huệ của họ mà vì muốn chiếm đoạt tài sản sinh ra vong ân bội nghĩa, đầy tớ mà phụ ơn chủ nhà, binh lính phụ ơn của người chỉ huy, công nhân phụ ơn nghĩa của giám đốc, hoặc phạm tội vượt ngục hoặc quân nhân đào ngũ,  không làm tròn chức trách của trên giao phó,…Phạm những lỗi trên mà không chịu sám hối thì tuy có làm điều lành đi nữa cũng không bớt được tội cũ (phải có sự ăn năn sám hối mới được)

Thêm nữa, những vị thầy sư sãi coi xem nhà cửa mồ mả cho người, học không đến nơi đến chốn, làm sai lệch mà lấy tiền người. Hoặc đào mồ cuốc mả thiên hạ, chiếm đất nghĩa địa. Hoặc dụ dỗ người làm việc phi pháp.

Giết người lấy của, đi săn bắn, bị cọp xé thây, gian dâm vợ người, sửa chữa giả mạo giấy tờ, người có chuyện di chúc, gửi gắm mình mà mình không chịu thực hiện, đốt phá nhà cửa người, đòi nợ xiết của người khác, làm sách giả nguy hại đời sau…

Sau khi tra xét tường tận, sẽ cho Đại Lực Quỷ đưa vào tiểu ngục thích ứng  chịu trừng phạt theo tội lỗi đã làm. Thọ hết hình phạt, lại chuyển sang ngục thứ tư để tra xét tiếp.

Thờ phụng

Ngày mùng tám tháng hai,  tụng kinh Thái Ất Cứu Khổ và thực hiện việc làm lành, tụng kinh sám hối nếu lỡ gây ra những  tội đã  nêu trên, thì sẽ được Ngài  Tam Điện Tống Đế Vương hộ trì miễn giảm tội khiên.

Tham khảo

  1. THẬP ĐIỆN DIÊM LA VƯƠNG, https://www.facebook.com/GiaiDapTamLinh/posts/368262876594247/
  2. TỐNG ĐẾ VƯƠNG, Từ điển Phật học, https://phatgiao.org.vn/tu-dien-phat-hoc-online/tong-de-vuong-k45041.html?keys=e
  3. 10 vị thần cai quản địa ngục phương Đông là những ai?, https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/10-vi-than-cai-quan-dia-nguc-phuong-dong-la-nhung-ai-1104577.html
  4. THẬP ĐIỆN DIÊM VƯƠNG, https://tamlinh.org/thap-dien-diem-vuong.html
  5. Thập Điện Diêm Vương, https://ngocviethanh.com/thuvien1-2/424-th-p-di-n-diem-vuong

 

Chấm điểm
Chia sẻ
Tống Đế Vương

Nội dung chính

Hình ảnh
Nơi thờ tự
Nội dung đang được cập nhật.
Lễ hội
Nội dung đang được cập nhật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)