Chùa Cổ Lam (Thạch Hà, Hà Tĩnh)

Chùa Cổ Lam (Thạch Hà, Hà Tĩnh)

Giới thiệu

Chùa Cổ Lam, nguyên xưa là chùa ở làng Phú Hào, xã Trung Tiết, tổng Thượng Nhị, huyện Thạch Hà.

Vị trí chùa

Sau khi mở rộng Thị xã Hà Tĩnh, chùa ở vào xóm Tịnh Trung của Thị xã (vị trí hiện nay ở vào góc trái phía trước Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh Hà Tĩnh, đường Phan Đình Phùng, Thành phố Hà Tĩnh).

Xây dựng lại chùa

Khoảng năm 1940, được viên Công sứ Pháp ở Hà Tĩnh khuyến khích, bà Sử Thị Xuân đã đứng ra kêu gọi phụ nữ Thị xã và trong vùng đóng góp xây dựng lại chùa. Cho đến năm 1955, chùa vẫn có sư trụ trì. 

Dỡ phá chùa

Sau đó, chùa bị dỡ phá để xây dựng Thị xã.

Tham khảo

  • Trích sách “Chùa cổ Hà Tĩnh”, tác giả Thái Kim Đỉnh
Chấm điểm
Chia sẻ
pub-logo

Bài viết

Bài viết đang được cập nhật

Nội dung chính

Thờ tự
Nội dung đang được cập nhật.
Nhân vật
Nội dung đang được cập nhật.
Lễ hội
Nội dung đang được cập nhật.
Hình ảnh
Video

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *