Tấm bia bên trái nhà Tiền Đường (Chùa Bút Tháp – Bắc Ninh)

Tấm bia bên trái nhà Tiền Đường (Chùa Bút Tháp – Bắc Ninh)

  • Chất liệu: Đá xanh
  • Vị trí: Bên trái nhà Tiền Đường

Ở chính giữa trán bia chạm nổi chữ Phật trong vòng tròn đường kính 13cm. 

Với sự phổ biến của đồ án trang trí trên trán bia mà các nhà nghiên cứu mĩ thuật Việt Nam đã nhận định  rằng không một bức chạm nào thời Lê Mạt mà không có đồ án trang trí này, nó trở thành một dấu hiệu, một chữ ký của những tác phẩm trang trí giai đoạn sau cùng của một thời Hậu Lê.

Chấm điểm
Chia sẻ
bia bên trái tiền đường (1)
Hình ảnh
Địa điểm liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)