Bia Tổ Phật Thị Điền Bi Ký (组佛市田碑記) – Đền La Vân (Quỳnh Phụ, Thái Bình)

Bia Tổ Phật Thị Điền Bi Ký (组佛市田碑記) – Đền La Vân (Quỳnh Phụ, Thái Bình)

  • Tên: Tổ Phật Thị Điền Bi Ký (组佛市田碑記)
  • Vị trí: Đền La Vân (Xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình)
  • Nội dung (Đang cập nhật)
4.5/5 (2 bình chọn)
Chia sẻ
To-Phat-Thi-Dien-Bi-Ki-4
Hình ảnh
Địa điểm liên quan
Nội dung đang được cập nhật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)