Bia Trù Thủ Tự Bảo Long Am Bi Ký (厨首寺寶隆庵碑記) – Đền La Vân (Quỳnh Phụ, Thái Bình)

Bia Trù Thủ Tự Bảo Long Am Bi Ký (厨首寺寶隆庵碑記) – Đền La Vân (Quỳnh Phụ, Thái Bình)

  • Tên gọi: Trù Thủ Tự Bảo Long Am Bi Ký (厨首寺寶隆庵碑記)
  • Vị trí: Đền La Vân (xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình)
  • Nội dung (Đang cập nhật)
5/5 (1 bình chọn)
Chia sẻ
Tru-thu-tu-bao-long-am-bi-ky-ban-in
Hình ảnh
Địa điểm liên quan
Nội dung đang được cập nhật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)