Văn bia Cúng dàng điền bi (Chùa Sủi – Hà Nội)

Văn bia Cúng dàng điền bi (Chùa Sủi – Hà Nội)

  • Vị trí: trong nhà bia bên đình
  • Năm khắc: Đức Long thứ 3 (1631)
  • Kích thước: chiều cao 0,66 mét, chiều rộng 0,42 mét

Nội dung:

MẶT 1: CÚNG DÀNG ĐIỀN BI

Nói về công đức của gia đình ông Nguyễn Hằng Khí và vợ là Nguyễn Thị Đại cúng dường ruộng tổ nghiệp để lại và mua thêm 5 sào để cúng dàng.

Ông Nguyễn Đức Diệu xã Gia Đức huyện Thủy Đường phủ Kinh Môn khắc.

MẶT 2: Nội dung bia liệt kê các xứ ruộng được những cá nhân sau cúng dàng cho chùa:

Con trai của Triết vương cung tần Lê Thị Ngọc Mang hiệu hiệu Trân Từ Hòa là Thiếu bảo Diên Quận công Trịnh Nha pháp hiệu Chân Đức Quang mua ruộng cúng dàng chùa Đại Dương phụng thờ Phật sự lưu cho các thôn xã Phú Thị cày cấy làm oản cúng Phật và đèn nhang Lý gia tứ đế Thái hoàng Thái Hậu.

Ngày 13 tháng 5 năm Đức Long thứ 3.

Gia trì bản tự hiệu Tuệ Oanh viết bia.

Chấm điểm
Chia sẻ
Cúng dàng điền bi
Hình ảnh
Địa điểm liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)