Văn bia Cúng Phật sản bi (Chùa Sủi – Hà Nội)

Văn bia Cúng Phật sản bi (Chùa Sủi – Hà Nội)

  • Vị trí: trong nhà bia, bên đình làng.
  • Năm khắc: Khánh Đức thứ 3 (1651)
  • Mô tả: chữ trên bia còn khá rõ, bia khắc 2 mặt trán bia là hoa văn song long chầu nguyệt, chân bia hình đài sen.

Nội dung:

MẶT 1: CÚNG PHẬT SẢN BI

Bài minh bia phật sinh ở chùa Đại Dương Sùng Phúc khắc ngày 15 tháng 2 năm Đức Long (1633) triều Lê Kí.

Vào năm ấy có người xã Thượng Hồng huyện Tây Quan phủ sống ở xã Kinh Hữu huyện Tứ Kì phủ Hạ Hồng là Vương phủ nội Cung tần Đào Thị Ngọc có tâm Bồ đề phát công đức 2 dật bạc cúng siêu thoát siêu sinh của tổ bà, 2 dật bạc cúng pháp để báo đáp cực lạc của từ mẫu, 6 dật bạc lưu ở chùa để giúp phụng thờ bản thân.

Cung tần Lê Thị Ngọc Cúc hiệu Từ Tại, mẹ là Binh bộ Thượng thư Chánh phu nhân Nguyễn Thị Ngọc Quý, người xã Dao Tất huyện Gia Lâm là người nhân từ cúng dáng 100 quan tiền. 

Vương phủ Lương Thị Ngọc đạo huệ là Viên Thành người thôn Thượng Chế xã Nghĩa huyện Gia Lâm cúng dàng 60 quan tiền và mua 6 sào ruộng.

MẶT 2: CÚNG DÀNG TAM BẢO ĐIỀN BI

Bia ghi về cúng dàng ruộng Tam Bảo

 

Chấm điểm
Chia sẻ
a586ce24-d88e-4fc8-b453-99dd2d7e6ecb
Hình ảnh
Địa điểm liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)