Kiến thức

Kiến thức
NGAY LE PHAT GIAO

Các ngày lễ Phật giáo trong năm

Mỗi ngày lễ Phật giáo đều gắn liền với điển tích khác nhau và đều mang một ý nghĩa riêng. Với mỗi Phật Tử, ngày lễ là dịp để họ hành hương lên chùa lễ Phật, làm nhiều việc thiện, thành tâm cầu nguyện cho bản thân và mọi người có cuộc sống bình an, hạnh phúc và giác ngộ.

Thành thật tông

Thành Thật Tông

Tông này thuộc về Tiểu thừa, y cứ vào lý nghĩa của bộ Thành thật luận, do đó gọi là Thành Thật tông.

Câu Xá Tông

Câu Xá Tông (Hữu Tông)

Tông này thuộc về Tiểu thừa, phát xuất từ bộ luận Câu Xá của ngài Thế Thân. Bộ luận Câu Xá lại dựa theo ý nghĩa của bộ kinh Ðại Tỳ Bà Sa (Mahavibhasacastra) mà thành lập. Bộ luận Câu Xá được Ngài Trần Chân Ðế dịch và truyền sang Tàu rất sớm, nhưng về sau bị thất truyền.

Tam luận tông

Tam Luận Tông (Tính Không Tông)

Tông này được thịnh hành ở Trung Hoa trong đời Dao Tần do công đức hoằng dương của ngài Cưu Ma La Thập, và trong đời Ðường do công đức của ngài Ðại sư Gia Tường.

Hoa Nghiêm Tông - Quoc-su-Nghia-Tuong-2

Hoa Nghiêm Tông (Hiền Thủ Tông)

Tông này thuộc về Ðại thừa, căn cứ theo giáo nghĩa trong kinh Hoa Nghiêm là một bộ kinh cao nhất mà đức Phật đã nói ra, nên gọi là Hoa Nghiêm tông.

Pháp Hoa Tông

Pháp Hoa Tông (Thiên Thai Tông)

Cũng như các tông phái khác trong Phật Giáo, Thiên Thai tông không đi ra ngoài giáo lý căn bản của đức Phật. Ðó là: “Chư pháp duy nhất tâm”. Cái công lớn nhất của Thiên Thai tông là làm sáng tỏ giáo lý trên bằng một phương pháp diễn dịch rất là minh bạch tinh vi.