Tiệc Đức Thánh Cả (24/4 AL)

Tiệc Đức Thánh Cả (24/4 AL)

Hưng Vũ Vương Trần Quốc Nghiễn là con trai cả của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, cháu ruột vua Trần Thái Tông. Năm 1282, ông kết hôn với công chúa Thiên Thụy, trở thành Phò mã của vua Trần Thánh Tông. Ông là vị tướng tài giỏi, văn võ song toàn, một người con tận hiếu, bề tôi tận trung.
Ông được thờ cùng hội đồng Trần Triều tại nhiều nơi , nổi bật trong đó có đền Sơn Hải (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Thờ phụng Đức Thánh Cả


Hàng năm đền Sơn Hải không có lễ hội lớn mà chỉ làm lễ vào những tiết lớn trong năm. Những tiết lớn rơi vào ngày giỗ của Đức Thánh Trần cùng các nam tử của ngài. Theo đó:

  • Ngày 17 tháng Giêng giỗ Thái Thượng Hoàng Trần Thừa trùng với lễ Thượng Nguyên năm mới.
  • Ngày 24 tháng 4 âm lịch giỗ con cả ngài là Trần Quốc Nghiễn cũng trùng vào ngày lễ vào hạ.
  • Ngày  20 tháng 8 âm lịch là ngày giỗ Trần Hưng Đạo hay còn gọi là Giỗ Cha theo tín ngưỡng dân gian. 
  • Ngày 17 tháng chạp là giỗ con út của ngài là Trần Quốc Uất cùng trùng với ngày làm lễ Tất niên.

Tại những ngày lễ tiết này, con hương đệ tử từ khắp nơi đổ về chật cứng sân đền để dâng hương cúng lễ trước cửa ngài cầu ngài phù hộ cho gia đình bình an, khỏe mạnh, làm ăn thuận lợi, tấn tài tấn

Nhớ ơn người anh hùng dân tộc, đúng dịp giỗ Đức Thánh Trần, ngày 20/8/2003, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã ra đền Sơn Hải dâng hương. Năm 2010 vừa qua, kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, đền Sơn Hải dược công nhận là di tích lịch sử văn hoá của thành phố. Dịp 20/8 tới, quận Hoàn Kiếm sẽ làm lễ trọng thể, kỷ niệm 5 năm công nhận di tích lịch sử văn hóa.

Bên sông Hồng ngàn năm sóng vỗ, thắp nén hương thơm lên dâng lên Đức Thánh Trần và các võ tướng tài danh, lẫm liệt ta như nghe vang vọng tiếng thơ hào sảng của vua tôi nhà Trần: Chương Dương cướp giáo giặc/ Cửa Hàm Tử bắt thù/ Thái bình nên gắng sức/ Non nước ấy ngàn thu.

Văn Hầu Đức Thánh Cả


Thủa ngô binh xâm lăng xã tắc

Theo phụ vương thống lĩnh tam quân

Trấn Hạ long là nơi hiểm địa

Chặn thát quân trận mạc tung hoành

Đức Thánh cả Oai hùng võ liệt

Khai Quốc công thượng đẳng tước vương

Trên tướng sỹ quân gia đều phục

Lục bộ trần triều tuân phụng vương ông

Võ lược văn Thao xuất xung trận mạc

quyền trí kế mưu nhất bậc anh tài

Công hộ quốc ở sau vương phụ

Sắc ban danh Hưng Vũ Đại Vương

Lưu danh Thánh cả Trần triều

Hoàng đế mến ban hôn công chúa

Phò mã gia kiêm tước Vũ Vương

Trải trăm trận ngô binh khiếp vía

Khi giặc tan phò trợ quân vương

An thiên hạ cơm no áo ấm .

” Dâng sớ “

A tấu sớ Thiên Đình ông lên tấu sớ Thiên Đình

Nam Tào Bắc Đẩu Chúa biên rành rành Chúa cho đôi chữ trường sinh

Chữ phú chữ quý, khang ninh thọ trường năm cờ sai trấn năm phương

” Khai quang “

Có lệnh truyền ra Thánh Ông có lệnh truyền ra

Các quan thoải bộ cùng là chư dinh nam ninh non phạt nam thành

Đánh đông dẹp bắc tung hoành mọi nơi đông thời cửa thiếu cửa đoài .

Ngự lên đồng tử cứu này nhân gian cứu đâu thời đó được an

Cấp sai binh tướng áp lai tĩnh đường A

Se khai quang dung nhan Thập kỳ diệu

Quang minh chiếu Thập phương

Ngã tích tang cúng dàng

Kim phụng hoàng thân cận

Phật Thánh chúa thiên trung vương

Ca lăng tần già Thanh từ bi mẫn chúng sinh

Cố nghã kim đỉnh lễ…

A án Nhật nguyệt quang minh

Tan phong vũ lui miền Trấn địa

Đất cũ kia thủ vững ơn vua

Tụ dân tán Hải Dương lập ấp

Chiến tranh qua hưởng phúc thái bình .

Tài an bang tế thế độ dân

Trải trăm chiến trận tung hoành

Giặc nguyên nghe tiếng sợ danh Trần triều

Trong tam cõi nức danh trung liệt

Sống anh Hùng thác lại anh linh

Muôn dân tôn phụng Thánh Ân.

Cung Văn con khải Thánh vương ngự về Giáng đàn trung uy hùng hiển hiện

Tróc tà tinh cứu trợ dân ta

Cân đai mũ mã ra uy khám đàn

Phép ông đôi má thu phình

Cổ lên khăn ấn xiên lình ra oai

Vồ đập khảo chân đi than lửa

Chảo dầu sôi đợi sẵn yêu ma

Tay ấn quyết ra uy dấu mặn

Thần phù ra cứu độ dân oan

Vương Sai lục bộ đáo lai đàn sở

Tróc tà tinh lưới bổ ghê thay

Thu quân tà khí chớ chầy mau mau

Này oan gia ông bầy cho giải

Kết nghiệp kia ông giảng cho tan

Kiếp người nhiều lỗi dây oan nghiệt

Tu ngay đi nghiệp mới cắt song

Oán kết kia bao đời tích tụ

Giải kết thôi không khổ đời sau

Đàn này ông lệnh mau mau

Oan oan tương báo ngày nào dứt đây

Còn ngoan cố bao giờ mới dứt

Cậy phép tà làm loạn nhân sinh

Phép vương ông trị tội gia hình .

Ân Thánh đức ông đây ban phép

Độ dân ta gây dựng giống nòi

Phu Thê cầm sắt không con

Xin ông sẽ được vuông tròn nghe chưa

Rồi ấu sinh lại hay phải vía

dạ đề đêm khóc thét bòn mình .

Rồi thì trẻ ốm héo mòn

Rồi thì sản phụ hậu bòn huyết băng.

Nhà đất dữ ông đây ban phép

Lưỡi cầy ban trấn trạch nghe không

Tiền duyên dâm quỷ dâm vong

Thần phù xin cửa đức ông

Tà ma quỷ quái đừng hòng phá dân

….

Kíp mau mau mời ông lai giáng

lễ vật kia sửa soạn bầy lên

Thành tâm bái nguyện đến ông

Ngự đồng ban ấn ơn trên gia trì

Khuông phù đệ tử khang ninh thọ trường.

Tham khảo


  1. https://www.facebook.com/%C4%90%E1%BB%80N-S%C6%A0N-H%E1%BA%A2I-2322404201414449/
  2. https://tamlinh.org/hat-van-hau-duc-thanh-ca-hung-vu-dai-vuong.html
Chấm điểm
Chia sẻ
dsh fb3

Thời gian tổ chức: Ngày 24 tháng 4 âm lịch

Nội dung chính

Hình ảnh
Địa điểm tổ chức
Nội dung đang được cập nhật.
Danh vị
Nội dung đang được cập nhật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)