Thiện Đạo Quốc Mẫu
Công Đồng Trần Triều

Thiện Đạo Quốc Mẫu

Giới thiệu Thiện Đạo Quốc Mẫu là thê thiếp của An Sinh vương (安生王) hoặc Khâm

Nghĩa Xuyên
Công Đồng Trần Triều

Nghĩa Xuyên Tướng Quân

Giới thiệu Nghĩa Xuyên tướng quân cũng thuộc hàng Lục Tướng Trần Triều nằm

Dã Tượng
Công Đồng Trần Triều

Dã Tượng (? – ?)

Giới thiệu Dã Tượng (chữ Hán: 野象, có nghĩa là voi rừng) là gia tướng và

Yết Kiêu
Công Đồng Trần Triều

Yết Kiêu (1242 – 1303)

Giới thiệu Yết Kiêu (1242-1303; chữ Hán: 歇驕) là anh hùng chống giặc ngoại xâm vào đời nhà

Cậu bé cửa đông (900 × 600 px)
Công Đồng Trần Triều

Cậu Bé Cửa Đông

Sơ lược về Cậu Bé Cửa Đông Một số tài liệu chỉ nói một

ĐỨC THÁNH TRẦN
Công Đồng Trần Triều

CÔNG ĐỒNG TRẦN TRIỀU

Tín ngưỡng thờ Công Đồng Trần Triều, đứng đầu là Đức Thánh Trần, là