Ảnh chụp Màn hình 2023-09-09 lúc 14.47.36
Công đồng Tứ Phủ

Chầu Tám Bát Nàn

Chầu Tám Bát Nàn là ai? Chầu Tám Bát Nàn là Chầu Bà thứ

Ảnh chụp Màn hình 2023-09-09 lúc 14.43.03
Công đồng Tứ Phủ

Chầu Bảy Kim Giao

Chầu Bảy Kim Giao là ai? Chầu Bảy Kim Giao là vị thánh chầu

co ca nui dum
Công đồng Tứ Phủ

Cô Cả Núi Dùm

Cô Cả Núi Dùm là ai? Cô Cả Núi Dùm là vị tiên cô

Cô Bé Đèo Kẻng
Công đồng Tứ Phủ

Cô Bé Đèo Kẻng

Giới thiệu Trong Tứ Phủ Thánh Cô, Cô bé Thượng Ngàn là một trong

Cô Bé Đen
Công đồng Tứ Phủ

Cô Bé Đen

Giới thiệu Trong Đạo Mẫu, Tứ Phủ Thánh Cô đứng sau Ngũ Vị Tôn

CÔ MƯỜI SUỐI NGANG
Công đồng Tứ Phủ

Cô Mười Suối Ngang

Giới thiệu Cô Mười Suối Ngang là một trong mười hai thánh cô đi

CÔ TÁM THƯỢNG NGÀN
Công đồng Tứ Phủ

Cô Tám Thượng Ngàn

Giới thiệu Thập Nhị Bộ Tiên Nàng (Thập nhị cô sơn trang) gồm 12

co chin
Công đồng Tứ Phủ

Cô Chín Thượng Ngàn

Giới thiệu Cô Chín Thượng Ngàn là vị thánh cô nổi tiếng linh thiêng

co bo
Công đồng Tứ Phủ

Cô Bơ Thượng Ngàn

Giới thiệu Cô Bơ Thượng Ngàn là một trong mười hai vị Thánh Cô