Duc phat a di da
Phật giáo

Đức Phật A Di Đà

Tên gọi A-di-đà Phật (chữ Hán: 阿彌陀佛) được phiên âm từ Amitābha, hay còn

Bồ Tát Quan Thế Âm
Phật giáo

Quan Thế Âm Bồ Tát

Tên gọi  Quan Thế Âm (Tiếng Phạn: Avalokiteśvara, nghĩa là “Đấng quán chiếu âm

Ba Tiêu La Hán
Phật giáo

Ba Tiêu La Hán

Tên gọi Ông vốn là một người buôn bán. Ngày ông ra đời trời

Bố Đại La Hán
Phật giáo

Bố Đại La Hán

Tên gọi Ông vốn là người bắt xà ở Ấn Độ cổ. Khi đi

Khoái Nhĩ La Hán
Phật giáo

Khoái Nhĩ La Hán

Tên gọi Ông vốn là một nhà lý luận. Vì luận “nhĩ căn” mà

Trầm Tư La Hán
Phật giáo

Trầm tư La Hán

Tên gọi Ông là người con trai của Phật Thích Ca Mâu Ni. Theo

Thám Thủ La Hán
Phật giáo

Thám thủ La Hán

Tên gọi  Tương truyền, Thám Thủ La Hán là người con được sinh ra

Khai Tâm La Hán
Phật giáo

Khai Tâm La Hán

Tên gọi Khai Tâm La Hán vốn là Thái tử Trung Thiên Trúc. Khi

Tiếu Sư La Hán
Phật giáo

Tiếu Sư La Hán

Tên gọi Tên của Ngài là Phạt-xà-la-phất-đa-la 伐闍羅弗多羅 (Vajraputra). Tương truyền khi còn ở

Kỵ Tượng La Hán
Phật giáo

Kỵ Tượng La Hán

Tên gọi  Ông vốn là một vị thuần phục voi. Bởi vì năng lực