Tịnh Độ Tông

TỊNH ĐỘ TÔNG PHẬT GIÁO

Tịnh độ tông hay Tịnh thổ tông (zh. jìngtǔ-zōng 淨土宗, ja. jōdo-shū), có khi được gọi là Liên tông (zh. 蓮宗), là một

ton-gia-ma-ha-ca-diep-1337

Phật Ca Diếp

Tên gọi Phật Ca Diếp tên đầy đủ là Ma ha Ca Diếp (“Ma ha”

Duc phat a di da

Đức Phật A Di Đà

Tên gọi A-di-đà Phật (chữ Hán: 阿彌陀佛) được phiên âm từ Amitābha, hay còn được