Ngũ Quan Vương
Thần linh Đạo Lão

Ngũ Quan Vương

Tên gọi và ý nghĩa Ngũ Quan Vương (五官王), họ Lữ (呂), quản địa

Tống Đế Vương
Thần linh Đạo Lão

Tống Đế Vương

Giới thiệu Tống Đế Vương (宋帝王) là vị vua thứ 3 trong 10 vị

Sở Giang Vương
Thần linh Đạo Lão

Sở Giang Vương

Tên gọi và ý nghĩa Sở Giang Vương ( 楚江王), họ Lịch (歷), trông

Tần Quảng Vương
Thần linh Đạo Lão

Tần Quảng Vương

Tên gọi và ý nghĩa Tần Quảng Vương Vương (秦廣王) là vị vua thứ

than-tai-tho-dia-la-gi-1b
Thần linh Đạo Lão

Thổ Địa

Tên gọi và ý nghĩa Thổ Địa còn được gọi là Thổ Công hay