Ngũ Quan Vương
Thần linh Đạo Lão

Ngũ Quan Vương

Tên gọi và ý nghĩa Ngũ Quan Vương (五官王), họ Lữ (呂), quản địa

Tống Đế Vương
Thần linh Đạo Lão

Tống Đế Vương

Giới thiệu Tống Đế Vương (宋帝王) là vị vua thứ 3 trong 10 vị

Sở Giang Vương
Thần linh Đạo Lão

Sở Giang Vương

Tên gọi và ý nghĩa Sở Giang Vương ( 楚江王), họ Lịch (歷), trông

Tần Quảng Vương
Thần linh Đạo Lão

Tần Quảng Vương

Tên gọi và ý nghĩa Tần Quảng Vương Vương (秦廣王) là vị vua thứ

than-tai-tho-dia-la-gi-1b
Thần linh Đạo Lão

Thổ Địa

Tên gọi và ý nghĩa Thổ Địa còn được gọi là Thổ Công hay

unnamed (Custom)
Thần linh Đạo Lão

Ngọc Hoàng Thượng Đế (Vua Cha Thiên Phủ)

Ngọc Hoàng Thượng đế (chữ Hán: 玉皇上帝), cũng gọi Ngọc Hoàng Đại Đế (玉皇大帝), gọi tắt là Ngọc Hoàng (玉皇) hay Ngọc Đế (玉帝) là vị vua tối cao của bầu trời, là chủ của vạn vật, của Thiên đình trong quan niệm của người Trung Quốc, Việt Nam và nhiều quốc gia châu Á.