Thần linh Đạo Lão

Thần linh Đạo Lão
10-vi-than-cai-quan-dia-nguc-phuong-dong-la-nhung-ai-Hinh-4

Ngũ Quan Vương

Tên gọi và ý nghĩa Ngũ Quan Vương (宋帝王) là vị vua thứ 3 trong

diem vuong 2

Sở Giang Vương

Tên gọi và ý nghĩa Sở Giang Vương ( 楚江王), họ Lịch (歷), trông coi

than-tai-tho-dia-la-gi-1b

Thổ Địa

Tên gọi và ý nghĩa Thổ Địa còn được gọi là Thổ Công hay Thổ

unnamed (Custom)

Ngọc Hoàng Thượng Đế (Vua Cha Thiên Phủ)

Ngọc Hoàng Thượng đế (chữ Hán: 玉皇上帝), cũng gọi Ngọc Hoàng Đại Đế (玉皇大帝), gọi tắt là Ngọc Hoàng (玉皇) hay Ngọc Đế (玉帝) là vị vua tối cao của bầu trời, là chủ của vạn vật, của Thiên đình trong quan niệm của người Trung Quốc, Việt Nam và nhiều quốc gia châu Á.