Cô bé sapa (Meme (Vuông))
Thần linh Tứ Phủ

Cô Bé Sa Pa

Thần tích Trong Tứ Phủ thánh cô, Cô Bé Sapa là cô bé bản

Cô Đôi Cam Đường Vuông (1)
Thần linh Tứ Phủ

Cô Đôi Cam Đường

Cô Đôi Cam Đường là điển hình cho một nhân thần chịu thương, chịu

Cô Bé Đông Cuông
Thần linh Tứ Phủ

Cô Bé Đông Cuông

Thần tích Cô Bé Đông Cuông vị thánh cô linh thiêng chốn thượng ngàn,dân

Cô Mười Đồng Mỏ CN (Meme (Vuông))
Thần linh Tứ Phủ

Cô Mười Mỏ Ba

Cô Mười Đồng Mỏ hay còn gọi là cô Mười Mỏ Ba, khi ngự

Cô Chín Sòng Sơn (Meme (Vuông)) (1)
Thần linh Tứ Phủ

Cô Chín Sòng Sơn

Cô Chín trong Tứ phủ thánh nổi tiếng mang nhiều quyền phép, xinh đẹp,

Cô Bảy Kim Giao CN (Meme (Vuông))
Thần linh Tứ Phủ

Cô Bảy Kim Giao

Cô Bảy Tân La hay còn gọi là Cô Bảy Kim Giao hoặc Cô

Cô Sáu Sơn Trang
Thần linh Tứ Phủ

Cô Sáu Sơn Trang

Cô Sáu Sơn Trang là Thánh Cô thứ sáu trong hàng Tứ Phủ Thánh

Cô Năm Suối Lân
Thần linh Tứ Phủ

Cô Năm Suối Lân

Cô Năm Suối Lân là vị thánh Cô thứ năm thuộc hàng Tứ Phủ

Cô Đôi Thượng Ngàn Tứ Phủ (Meme (Vuông)) (2)
Thần linh Tứ Phủ

Cô Đôi Thượng Ngàn

Cô Đôi Thượng Ngàn là Thánh Cô thứ hai trong hàng Tứ Phủ Thánh Cô ,