Cô Bé Đèo Kẻng
Thần linh Tứ Phủ

Cô Bé Đèo Kẻng

Giới thiệu Trong Tứ Phủ Thánh Cô, Cô bé Thượng Ngàn là một trong

Cô Bé Đen
Thần linh Tứ Phủ

Cô Bé Đen

Giới thiệu Trong Đạo Mẫu, Tứ Phủ Thánh Cô đứng sau Ngũ Vị Tôn

CÔ CHÍN THƯỢNG NGÀN
Thần linh Tứ Phủ

Cô Chín Thượng Ngàn

Giới thiệu Cô Chín Thượng Ngàn là vị thánh cô nổi tiếng linh thiêng

Cô Bơ Thượng Ngàn
Thần linh Tứ Phủ

Cô Bơ Thượng Ngàn

Giới thiệu Cô Bơ Thượng Ngàn là một trong mười hai vị Thánh Cô

Cô Nhất Vân Đình
Thần linh Tứ Phủ

Cô Nhất Vân Đình

Giới thiệu Cô Nhất Vân Đình là vị tiên cô nằm trong hệ thống

Chầu Bé Bắc Lệ
Thần linh Tứ Phủ

Chầu Bé Bắc Lệ

Giới thiệu Chầu Bé Bắc Lệ là vị thánh chầu rất linh thiêng và

Chúa Giao Long
Hội đồng Chúa bói

Chúa Giao Long

Giới thiệu Chúa Giao Long Hòa Bình – Vị chúa bà thứ năm trong

Cô bé Thạch Bàn
Thần linh Tứ Phủ

Cô Bé Thạch Bàn

Giới thiệu Cô Bé Thạch Bàn là một trong những tiên cô bản đền

Vua cha địa phủ
Thần linh Tứ Phủ

Vua cha Địa Phủ

Tín ngưỡng Tam Tứ Phủ gắn liền với việc thờ Đức Vua Cha là