Thần thánh lịch sử

Thần thánh lịch sử
Lê Tuấn Mậu (Meme (Vuông)) (1)

Sĩ Nhiếp

Thân thế Sĩ Nhiếp hoặc Sĩ Tiếp (chữ Hán: 士燮; 137 – 226) là Thái thú Giao Chỉ vào cuối đời

TĂNG TỬ (1)

Tăng Tử

Tăng Tử, tên thật là Tăng Sâm, tự Tử Dư, người Nam Vũ thành, nước

MẠNH TỬ

Mạnh Tử

Xuất thân Mạnh Tử (chữ Hán: 孟子; bính âm: Mèng Zǐ; 372–289 trước công nguyên; có một

NGŨ TỬ TƯ (1)

Ngũ Tử Tư

Thân thế Ngũ Tử Tư ( ? – 484 TCN), tên thật là Viên (员), biểu tự Tử Tư (子胥), là một đại

NHAN HỒI (1)

Nhan Hồi

Thân thế Nhan Hồi (顏回, 521?– 481 TCN) là đồ đệ yêu quý của Khổng Tử và là một